Duchovné cvičenia ašpirantov ASC

(Drienica, 27.augusta 2013) V dňoch 21.-25.8.2013 sa konali v Dome mamy Margity na Drienici duchovné cvičenia pre tých, ktorí chcú vstúpiť do Združenia saleziánov spolupracovníkov. Na záver dvojročnej prípravy takíto záujemcovia absolvujú vždy duchovné cvičenia, na ktorých sa završi proces rozlišovania. Tentokrát to boli 30 záujemcovia z celého Slovenska od Bratislavy až po Humenné. Duchovné cvičenia kázal salezián spolupracovník Julian Tomaštík a provinciál saleziánov Karol Maník. Boli zamerané na saleziánsku spiritualitu a doplnené vlastným svedectvom a skúsenosťami zo života v saleziánskej rodine.

2013 08 27 DC Asp 1

List Excitátorom od Združenia saleziánov spolupracovníkov

Milí exercitátori – otec provinciál i milý brat Julko!

Hora Tábor – Drienica – Hora Premenenia,stretnutie s Ježišom – nech je pre nás stále, vnútorná premena.Privítal nás Julko, s úsmevom na tvári,poď milý ašpirant, preži dni v ústraní.Ašpiranti milí, provinciál káže,ako žiť charizmu, príkladom ukáže.V Drienici sa čosi deje,charizmu Don Bosca, hlbšie študujeme.Don Bosco je medzi nami, tak sme prežívali,listami či svedectvami, navzájom zdieľali.Anka, Janka, Jozef, Pali … každého Pán volá …Ako mu ja dnes odpoviem? Je to božia vôľa?Pole k spolupráci, je veľmi široká,jedni orú brázdu, iní semä sadia.Ty buď trpezlivý, veď aj Pán je s nami,kým sme tiež duchovne, trochu povyrástli.Do telesnej výšky, ba i dospelosti,má vždy trpezlivosť, v našej váhavosti.Jedných volá kázať, krstiť, iných do rodiny,pozvaní sme všetci Bohom, k bližšej spolupráci.Ako odpovieme? Každý sám za seba ….Teraz v tichu prosme: „Pane, daj nám svetlo z hora“.Pomôžte nám drahý bratia, zdolávať prekážky,by sme tak v slobode, podali prihlášky.Pri vlaňajšej rozlúčke, otáznik som dala,že by nás aj o rok, Drienica vítala?Pri tom našom budovaní rodinného ducha,pomáhaj nám Don Bosco i mama Margita.Atmosféra Nazareta, nech je školou čností,by sme našich blízkych, viedli ku svätosti.Pomáhaj nám Bože i Panna Mária,nech v svätosti rastie ašpirantská rodina.Otec provinciál,pri tých povinnostiach, ktoré máš v rodine,že si nám tu kázal, veľmi si ceníme.Ešte raz Vám veľká vďaka, milý Gabo, Julko,Mária Pomocnica, nech našou ochrana.Nakoľko nám všetkým, Mária je blízka,keďže som z Trnavy, tak potom Trnavská,a pre Teba drahý Julko, patrónka Slovenska.Pán Boh Vám tu žehnaj, vrúcne sa modlíme,duchovnú kytičku, venček z poľných kvetov,k tomu pripájame.Z plnosti srdca, hovoria dnes ústa,za nás tu prítomných, jednoducho – Maška.

2013 08 27 DC Asp 3

 

2013 08 27 DC Asp 4

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.