Dvadsať pochvál pre žiakov ZŠ s MŠ bl. Zefyrína v Bardejove

(Bardejov-Poštárka, 1. februára 2014) – Posledný januárový deň dostali žiaci bardejovskej Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína polročné výpisy známok. Deň pred polročným hodnotením, počas školskej svätej omše bola dvadsiatim najlepším žiakom udelená pochvala od triedneho učiteľa za prospech, dochádzku alebo za oboje. Riaditeľ školy don Peter Hasidlo snahu týchto žiakov ocenil vecnými darčekmi, ktoré budú môcť využiť priamo v škole alebo doma pri hre.

Informoval: P. Hasidlo SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.