Dve saleziánky zložili večné sľuby

(Banská Bystrica, 19. septembra 2018) – V sobotu 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie, zložili večné rehoľné sľuby sestra Paulína Mäsiarová z Dolného Kubína a sestra Eva Šatková z Dubnice nad Váhom. Po šiestich rokoch zasväteného života, tzv. období juniorátu, verejne potvrdili svoje rozhodnutie zasvätiť sa Bohu navždy počas svätej omše v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici – Sásovej.

Na slávnosti sa stretla saleziánska rodina z celého Slovenska. Hlavný celebrant, provinciál saleziánov don Jozef Ižold v úvode svätej omše všetkých privítal slovami: „Dnes sme sem prišli Evka a Pauli kvôli vám, aby sme spoločne prežili veľkú radosť z vášho úplného darovania sa Pánovi definitívnym spôsobom. To, čo ste už urobili pri prvých sľuboch, dnes potvrdíte a tento dar je naozaj celý a úplný.“

Obrad skladania večnej profesie mal viacero častí. Po modlitbe litánií sestry jednotlivo predniesli vlastnoručne napísanú formulu sľubu. Podpísali a pobozkali ju na oltári, čím vyjadrili, že svoj život navždy spájajú s obetou Krista. Následne sa hlavný celebrant modlil nad sestrami slávnostnú modlitbu zasvätenia. Provinciálna predstavená sr. Monika Skalová potom gestom objatia navždy prijala sestry do Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

Slová Panny Márie z Jánovho evanjelia „Urobte všetko, čo vám povie“ sprevádzali Pauli a Evku už niekoľko rokov, preto si toto evanjelium vybrali aj na tento deň.Kazateľ Milan Janák SDB poukázal na niektoré prvky tejto evanjeliovej udalosti a tiež na postavu Panny Márie. „V každom vzťahu sa stane, že sa vyprázdnime, že dôjde víno, láska sa stratí v nejakých hádkach, stratíme chuť, zabudneme na to, s kým sme uzatvorili zmluvu. Mária je tá, ktorá si to všimne a odovzdáva to Ježišovi. Hovorí krásnu vetu. „Urobte všetko, čo vám povie.“ Keď sluhovia zanesú starejšiemu vodu premenenú na víno, je to najlepšie víno aké pil. Akoby je Ježišov čas odlišný. Nie najlepšie na začiatku. Ale najlepšie na konci, keď je človek vyzretý, keď prešiel krízou, keď človek pochopí, že ťažkosti a problémy musí odovzdávať a nechať sa premeniť Kristom, aby to dobré víno, ktoré On dokáže v človeku urobiť mohlo byť ponúknuté ostatným."

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.