Ebola – dotýka sa aj saleziánov

(Bratislava, 2. septembra 2014) – Ebola, ktorá vypukla v západnej Afrike, má už viac ako 1400 obetí a mnohých nakazených. Situácia vôbec nie je pod kontrolou a zo dňa na deň sa zhoršuje. Podľa informácií agentúry ANS v Libérii z takmer 1400 nakazených zomrelo už 754 osôb, v Sierra Leone z 1050 nakazených zomrelo 392 ľudí. V Nigérii je epidémia pod kontrolou, evidujú 12 potvrdených prípadov nákazy, zomrelo tam 5 ľudí.

Saleziáni pracujúci v týchto krajinách sa snažia čeliť tejto chorobe podľa svojich možností. V jednej z postihnutých krajín vláda oslovila saleziánov, aby prijali siroty – deti rodičov, ktorí zomreli na ebolu. Ako sa zdá, situácia sa bude aj naďalej zhoršovať a epidémia sa pravdepodobne bude šíriť aj do ďalších oblastí.

Saleziáni dona Bosca na Slovensku, aj vďaka veľkodušným darcom, sa rozhodli finančne podporiť prácu saleziánov v západnej Afrike v boji s touto chorobou a s jej následkami na deťoch a mladých, najmä tých najchudobnejších. Misijný delegát don Peter Jacko dostal od provinciála saleziánskej provincie „Anglofónna západná Afrika“ list, v ktorom ďakuje za pomoc a informuje o situácii:- – – – – – -Milý don Peter,

Veľmi pekne Ti ďakujem za email i za veľkodušný dar 17 000 €, ktorými budeme môcť čeliť ebole a jej následkom v našej provincii (Liberia, Siera Leone a Ghana). Situácia v Libérii a v Siera Leone sa veľmi rýchlo zhoršuje. V tejto chvíli je naša intervencia nasledovná:Ghana: tu ešte zatiaľ nie sú oficiálne záznamy o nakazených. Naša hlavná práca v tejto chvíli je na poli výchovy a prevencie.Nigéria: zatiaľ známe prípady sú okolo mesta Lagos. Vo všetkých našich domoch a prítomnostiach sa zatiaľ sústreďujeme na prevenciu.Sierra Leone: jednu z našich škôl sme uspôsobili na „Dočasné centrum starostlivosti o deti“ (s miestami na spanie, jedálňou, kuchyňou, atď.). Na začiatku septembra prijmeme prvú skupinu detí, siroty, ktoré stratili rodičov nakazených ebolou.Libéria: najväčším problémom je tu rýchlo sa šíriaca epidémia. Ľudia nemôžu ísť pracovať, ceny potravín rýchlo stúpajú a už teraz je tu potravinová kríza. Saleziáni organizujú potravinovú pomoc a pomoc so zdravotníckym materiálom, ktorú distribuujú medzi ľuďmi.Ako vidíš, je to krízová situácia. Samozrejme, máme aj dlhodobé plány. Teraz ale ideme ďalej zo dňa na deň. Vytvorili sme provinciálnu a národnú pracovnú skupinu, ktorá sa stretáva každý deň a analyzuje situáciu a plánuje každodenné i týždenné intervencie.

Odovzdaj moje úprimné poďakovanie vášmu provinciálovi, všetkým saleziánom i dobrodincom saleziánskeho diela na Slovensku. Uisťujeme vás o našej modlitbe.

Don Jorge Crisafulli SDBprovinciál- – – – – – -Kto by chcel podporiť prácu saleziánov v krajinách postihnutých ebolou, môže tak urobiť poukázaním prostriedkov na číslo účtu 2629852138/1100. V poznámke uviesť: EBOLA

rhsdb, informoval Peter Jacko SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.