Edícia Viera do vrecka 2022 ponúka druhú knižku: Pozvanie k slobode

(Bratislava, 28. apríla 2022) – Hlavnou líniou edície Viera do vrecka 2022 z dielne Vydavateľstva DON BOSCO je uvažovanie o posolstvách Svätého Otca Františka, ktoré ako semienka zasial pri svojej návšteve Slovenska, aby priniesli úrodu aj v našom živote. V poradí druhú knihu z edície napísal Mons. František Rábek. Vyšla v týchto dňoch s názvom Pozvanie k slobode a inšpiruje k zamysleniu sa nad slobodou človeka.

„Svätý Otec pripomína, že sloboda nás volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu. Sloboda je teda úzko spojená so zodpovednosťou. Za svoje rozhodnutia sa totiž musíme niekomu zodpovedať. V prvom rade Bohu, ktorý nás obdaroval slobodou a dáva nám možnosť slobodne sa rozhodovať a konať. Zodpovedáme sa tiež vlastnému svedomiu, ktoré nás chváli za vykonané dobro, napĺňa nás pokojom a radosťou – ale nám aj neúprosne vyčíta nesprávne a zlé rozhodnutia. Ilustruje to trpké zvolanie: Do smrti si to budem vyčítať!,“ píše v knihe autor, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, a pokračuje: „Ako sa prakticky prejavuje naša zodpovednosť? Tak, že nezostávame iba pri tom, čo sa nám zdá byť dobré, čo nám je príjemné, čo nám podsúva reklama a vplyv prostredia, ale snažíme sa zosúladiť naše slobodné rozhodnutie s pravdou.“

Knihu Pozvanie k slobode s inšpiratívnym obsahom a moderným spracovaním na 72 stranách dopĺňajú ilustračné fotografie aj autentické zábery z návštevy pápeža na Slovensku. Samostatná kniha stojí 4,50 €. Ročné predplatné edície obsahujúcej 6 kníh je 21 €. Jedna kniha tak vychádza na 3,50 €. Predplatným teda môžete ušetriť 6 €.

O autorovi

Mons. František Rábek je katolícky biskup, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Za kňaza bol vysvätený v roku 1972, za biskupa v roku 1991. Napísal viacero pastoračných publikácií a v rámci Konferencie biskupov Slovenska pôsobí ako predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru. Jeho biskupské heslo znie: Esto fidelis usque ad mortem – Buď verným až do smrti.

O vydavateľstve

Edícia Viera do vrecka z Vydavateľstva DON BOSCO ponúka už viac ako jedenásť rokov obľúbené a praktické príručky spracované spôsobom, ktorý je čitateľovi blízky a zrozumiteľný. Viac informácií o edícii a Vydavateľstve DON BOSCO je možné nájsť v e-shope www.donbosco.sk.

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.