Európske stretnutie radcov pre pastoráciu mládeže riešilo tému rodiny

(Mníchov, Nemecko, 10. februára 2017) – Nezradíme našu charizmu vychovávateľov a evanjelizátorov mladých, keď sa začneme zaoberať pastoráciou rodiny? – aj toto bola jedna z vážnych otázok, ktorá kolovala často medzi účastníkmi pravidelného ročného stretnutia delegátov pastorácie mládeže, ktoré sa uskutočnilo v Mníchove. Zo Slovenska sa ho zúčastnil don Pavol Boka.

2017 02 10 stretnutie pastoracie 1

Od 6. do 10.2. 2017 sa 32 účastníkov stretnutia z celej Európy zaoberalo možnými súvislosťami medzi pastoráciou mládeže a pastoráciou rodiny. Pri diskusiách vychádzali z cirkevných dokumentov, ktoré sa v posledných desaťročiach zaoberali situáciou rodiny, ako napr. Gaudium et spes, Familiaris consortio, Evangelii gaudium a najnovšie Amoris laetitia.

2017 02 10 stretnutie pastoracie 3

Stretnutie sa viazalo na prípravu svetovej konferencie o saleziánskej pastorácii rodiny, ktorá bude v novembri 2017 v Španielsku. Tak, ako to už býva, veľa vecí sa odohralo aj počas neformálnych chvíľ prestávok, stolovania či návštevy centra mesta. Boli to chvíle zdieľania skúseností, materiálov, kontaktov.

2017 02 10 stretnutie pastoracie 2

Obsahovo a aj procesne sprevádzal podujatie don Fabio Attard, hlavný radca pre pastoráciu mládeže so svojim tímom.

Saleziáni na Slovensku túto tému otvoria už na najbližšom stretnutí direktorov, vedúcich pastorácie mládeže a farárov v marci 2017.

2017 02 10 stretnutie pastoracie 4

Informoval: Pavol Boka SDBFoto: Pavol Boka SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.