Európski delegáti pre pastoráciu mládeže a pre misie sa stretli v Turíne

(Turín, Taliansko, 21. februára 2019) – Na turínskom Valdoccu sa od 4. do 9. februára uskutočnilo stretnutie delegátov pastorácie mládeže a delegátov pre misie z provincií regiónu Európa stred – sever a Stredomorie. Bolo to posledné stretnutie delegátov týchto regiónov pred nasledujúcou Generálnou kapitulou. Niektoré časti programu absolvovali spoločne, niektoré osobitne, aby prehĺbili svoje pastoračné procesy. Zo Slovenska sa zúčastnili Ján Holubčík SDB (delegát pre pastoráciu mládeže) a Štefan Kormančík SDB (delegát pre misie).

Prvý deň zahájili Lectiom divina a slávením svätej omše. Poobede sa účastníci stretli na správe dona Rossana Salu, zvláštneho sekretéra biskupskej synody o mládeži, viere a rozlišovaní povolania. Vo svetle smerovania Instrumentum Laboris a záverečného dokumentu synody pozval don Sala prítomných k zamysleniu sa nad hlavnými tématickými jadrami synody a navrhol niekoľko pracovných postupov.

Počas druhého dňa delegáti pre pastoráciu mládeže i misií prehĺbili svoje procesy. Následne don Eunan McDonnell, írsky provinciál, odprezentoval správu o duchovnom sprevádzaní a rozlišovaní. Téme sa venovali aj ďalej počas dňa, tiež vo vzťahu k 28. Generálnej kapitule diskutovali na tému: „Aký má byť salezián pre dnešných mladých?“

Tretí deň otvorila prezentácia druhého vydania Manuálu saleziánskeho misijného dobrovoľníctva. Dokument, nedávno schválený generálnou radou, upravuje prvé vydanie z roku 2008 vo svetle tretej edície Rámca potrieb mládežníckej pastorácie a je ovocím troch rokov spoločnej práce počúvania všetkých provincií.

Venovali sa aj prezentácii skúseností zo Svetových dní mládeže v Paname a Manuálu pre delegáta pastorácie mládeže, ako aj návrhom niektorých vznikajúcich iniciatív, ako napr. medzinárodným duchovným cvičeniam pre mladých (na Colle don Bosco od 23. do 30. apríla 2019), druhému vydaniu Školy pre delegátov pastorácie mládeže (na Colle don Bosco/v Turíne od 5. do 18. mája 2019) a semináru o saleziánskom duchovnom sprevádzaní (v Turíne od 25. do 30. novembra).

Vo štvrtý, záverečný deň stretnutia, sa skupina presunula na Colle don Bosco na stretnutie s komisiou pre saleziánske miesta, aby sa informovali o prebiehajúcich procesoch na zabezpečnie lepšieho prijatia a využiia miest.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.