Exallievi oficiálne ohlásili mimoriadne Generálne valné zhromaždenie

(Turín, 11. júla 2023) – Predsedníctvo svetovej konfederácie exallievov tak urobilo na základe súhlasu hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho. Generálne valné zhromaždenie sa bude konať od 3. do 6. októbra 2024 vo Valdoccu v Turíne. Predsedníctvo o tom jednomyseľne rozhodlo počas regionálneho stretnutia vo Vietname.

Hlavnou myšlienkou zhromaždenia bude: „Spoločné putovanie – zmena pre kontinuitu“. Téma zdôrazňuje základné hodnoty a princípy, ktorými sa don Bosco riadil pri vytváraní saleziánskej charizmy a misie s mladými ľuďmi.

Kvôli nepredvídaným okolnostiam pandémie Covid-19 nemohla Svetová konfederácia osláviť významné 150. výročie v roku 2020 a usporiadať svoje riadne Generálne valné zhromaždenie v roku 2021. „Toto svetové zhromaždenie je mimoriadnou príležitosťou uctiť si naše bohaté dedičstvo, vzdať hold minulosti a položiť základy ešte lepšej budúcnosti. Okrem toho si tento rok saleziánska rodina pripomenie aj 200. výročie sna dona Bosca, ktorým sa začal jeho životný projekt,“ vysvetľujú exallievi.

Mimoriadne svetové valné zhromaždenie je zároveň priamou reakciou na strategický plán na roky 2021 – 2027, ktorý načrtáva víziu budúcnosti exallievov. Odchovanci a priatelia dona Bosca budú mať jedinečnú príležitosť prispieť svojimi nápadmi a postrehmi, čím pomôžu formovať budúce smerovanie a zabezpečiť kontinuitu organizácie.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.