Správa o hospodárení za rok 2015

Správa o hospodárení za rok 2015

Saleziáni don Bosca -Slovenská provincia je jednou zo 93 provincií Kongregácie sv. Františka Saleského. Provincia k 31.12.2015 začleňuje 213 spolubratov (z toho 177 kňazov) v 24 domoch pri ktorých sa nachádzajú oratóriá a mládežnícke strediská (ako podstatná časť farskej pastorácie), školy a internáty.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia dosiahla kladný výsledok hospodárenia za rok 2015 vo výške 196 252,66 €. Hospodársky výsledok výrazne ovplyvnila úprava odpisových plánov dlhodobého majetku a s tým spojené zníženie odpisov a zároveň vyššie príspevky od fyzických a právnických osôb.

Celkové výnosy boli vo výške 4 177 312,97 €, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

 

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb 1 540 234,64 €
Dotácie pre zriaďovateľa škôl a iné dotácie zo ŠR  117 003,42 €
Platy, dôchodky a stravné spolubratov 1 007 897,43 €
Tržby z prenájmu a predaja majetku   726 446,59 €
Tržby z predaja tovaru   781 348,14 €
Ostatné výnosy   4 382,75 €

 

Celkové náklady boli vo výške 3 981 060,31 €, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

 

Náklady na pastoráciu, formáciu, vydavateľstvo a réžiu
(materiál, energie, tovar, služby a pod. )

 1 922 448,40 €

Odpisy, zostatková cena predaného majetku,
rezervy a časové rozlíšenie

595 303,48 € 
 Výdavky spolubratov (strava, ošatenie, a pod.) 552 085,47 € 
 Osobné náklady zamestnancov 520 665,56 € 
 Poskytnuté príspevky iným subjektom  144 678,44 € 
 Poskytnuté príspevky misionárom / náklady na misie 151 734,74 € 
 Daň z príjmu  94 144,22 € 

 

 Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým podporovateľom a spolupracovníkom za ich štedrosť a pomoc pri našej činnosti.

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.