Správa o hospodárení za rok 2016

Správa o hospodárení za rok 2016

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia je jednou z 88 provincií Kongregácie sv. Františka Saleského. Provincia k 31.12.2016 začleňuje 204 spolubratov (z toho 169 kňazov) v 24 domoch pri ktorých sa nachádzajú oratóriá a mládežnícke strediská (ako podstatná časť farskej pastorácie), školy a internáty.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia dosiahla záporný hospodársky výsledok (stratu)

za rok 2016 vo výške - 266 148,80 €.

 

Celkové výnosy vo výške 4 056 929,68 € tvorili:  

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb 1 587 200,77 €
Dotácie pre zriaďovateľa škôl a iné dotácie zo ŠR  29 579,33 €
Platy, dôchodky a stravné spolubratov 1 012 287,86 €
Tržby z prenájmu a predaja majetku   739 132,79 €
Tržby z predaja tovaru   473 414,01  €
Ostatné výnosy   215 314,92 €

 

Celkové náklady boli vo výške 3 981 060,31 €, na ktorých sa najvýraznejšie podieľali:

 

Náklady na pastoráciu, formáciu, vydavateľstvo a réžiu
(materiál, energie, tovar, služby a pod. )

 2 044 630,13 €

Odpisy, zostatková cena predaného majetku,
rezervy a časové rozlíšenie

650 468,78  € 
 Výdavky spolubratov (strava, ošatenie, a pod.) 569 716,90 € 
 Osobné náklady zamestnancov 512 499,56  € 
 Poskytnuté príspevky iným subjektom  120 844,08 € 
 Poskytnuté príspevky misionárom / náklady na misie 154 215,16  € 
 Ostatné náklady 205 802,30 € 
 Daň z príjmu 64 901,79 € 

 

 Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým podporovateľom a spolupracovníkom za ich štedrosť a pomoc pri našej činnosti.

 

Celkové výnosy vo výške 4 056 929,68 € tvorili: 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.