Garanti Ciest zrenia sa zamýšľali nad obrazmi viery

(Melčice, 4. apríla 2015) – V dňoch 27. – 28. marca sa v prostredí kaštieľa v Melčiciach stretli jedenásti garanti vekových kategórií Ciest zrenia. Pravidelné stretnutia garantov sú už tradične zamerané na tvorbou metodických materiálov pre tento celoslovenský výchovný projekt. Nosným prvkom marcového stretnutia bola práca na obrazoch viery v jednotlivých vekových kategóriách, čiže snaha ponúknuť cestu, ktorá bude zvládnuteľná a súčasne vytiahne mladého z povrchného vnímania. Špecifikom Ciest zrenia má byť ponuka stretnúť Krista – stretnúť Boha, človeka, vďaka ktorému mladý človek nájde zmysel vecí a života, nájde iný rozmer.

Cesty zrenia je výchovný program v duchu saleziánskeho preventívneho systému dona Bosca, ktorý je určený predovšetkým animátorom "stretiek". Celá výchovná cesta je rozdelená na menšie celky nazvané etapy, pričom každá etapa má minimálne jednu osobu – garanta, ktorý za túto etapu zodpovedá. Nesie zodpovednosť za všetky potrebné práce spojené s jej ďalším rozvojom, ako aj efektívnu komunikáciu s animátormi, ktorí majú záujem sprevádzať skupinu podľa ponúkaného programu.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.