Generálna matka saleziánok poblahoželala novému pápežovi

(Rím, Taliansko, 29. marca 2013) – Generálna matka sestier saleziánok Yvonne Reungoat FMA odoslala 19. marca pápežovi Františkovi list. Tu je jeho znenie.

Svätosť, prichádzame k Vám s nesmiernou radosťou, aby sme Vám vyjadrili naše srdečné blahoželanie k poslaniu Najvyššej hlavy katolíckej Cirkvi a biskupa Ríma, ku ktorému Vás Pán povolal prostredníctvom kardinálov zídených na konkláve.

Modlitba za pápeža a za jeho veľké zodpovednosti je pre nás prvoradá, tiež pre lásku k Petrovmu nástupcovi, ktorú nám zanechal náš zakladateľ a otec sv. Ján Bosco ako znak pre saleziánsku rodinu. Teraz, keď môžeme myslieť na pápeža s konkrétnym menom a tvárou, naša modlitba bude ešte intenzívnejšia.

Petrova loďka má opäť kormidelníka, ktorý prijal duchovné dedičstvo pápeža Benedikta XVI. a bude viesť Cirkev v tejto dobe, ktorá je plná výziev, ale aj bohatá na príležitosti a znaky nádeje.

V mene všetkých Dcér Márie Pomocnice žijúcich na piatich kontinentoch, vyjadrujem našu dcérsku oddanosť Vášmu pastierskemu a otcovskému magistériu univerzálnej Cirkvi.

Naša vernosť pápežovi chce byť tlmočená aj autentickejším rehoľným životom, verným evanjeliu a saleziánskej charizme: zdrojom, ktoré ho oživujú a dávajú mu aj plodnosť povolania.

S celou Cirkvou vyjadrujeme náš záväzok k novej evanjelizácii prostredníctvom edukácie mladých generácií až po výslovné ohlasovanie Ježiša.

Sme presvedčené, že len keď sme Jeho zapálenými učeníčkami, môžeme byť misionárkami Jeho lásky, pretože budeme naším životom šíriť čaro Jeho prítomnosti, ktorá napĺňa ľudskú existenciu zmysluplnosťou, radosťou a pokojom.

Zjednocujeme sa s Vami, Svätosť, v pozdrave Nebeskej Matky, s ktorou chcete začať svoj pontifikát. Mária Pomocnica nech aj naďalej požehnáva Váš život a urobí plodným Vaše nové poslanie.

Modlíme sa, aby v tomto roku viery, Vaše osvietené vedenie orientovalo ľudstvo ku stretnutiu s Kristom.

Rím, 13.marca 2013 Sr. Yvonne Reungoat, FMA

Prebraté z salezianky.sk, preložené z cgfmanet.org -ksz-

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.