Heslo 2015 v roku dvestoročnice dona Bosca

(ANS, Rím, 2. januára 2015) – Ako don Bosco, s mladými a pre mladých. Toto je Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho pre saleziánsku rodinu na rok 2015, čo je rok osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca.

Hlavný predstavený predstavil Heslo 2015 sestrám saleziánkam v ich hlavnom dome v Ríme v sobotu 27. decembra. Vo svojom príhovore poukázal hlavné rysy Hesla: – slovo, ktoré zjednocuje celú saleziánsku rodinu; – pohľad na dona Bosca s túžbou nadobudnúť srdce Dobrého Pastiera; – prednostná pozornosť voči mladým, a osobitne chudobným;- pripomienka prvej storočnice narodenia dona Bosca a tiež súčasnej reality pri dvestoročnici;- odkaz na dve hlavné ženy saleziánskej charizmy: Pannu Máriu a Mamu Margitu.

Heslo 2015 sprevádza aj tento rok plagát, ktorý predstavuje dona Bosca s mladými v situácii určitej neistoty. „Sen Janka Bosca z deviatich rokov by dnes vyzeral asi takto,“ vysvetľuje salezián Bruno Ferrero, keď komentuje plagát k Heslu. „S mladými v neistote medzi nebom a zemou, akoby zavesenými a bez nejakého skutočného oporného bodu, stabilného bodu, ktorý by poskytol minimum istoty, potrebnej pre rozbehnutie sa do života,“ dopĺňa don Ferrero a pokračuje: „Dnešná otázka je – kde sú dospelí? Zasypaní výhodami, ktoré si nahromadili, vyčerpaní, pesimisti, nemajú takmer nič, čo by odovzdávali.“ A dodáva, že deti a mladí sa tak musia zariadiť sami, často zavesení na facebooku, bez minulosti a bez budúcnosti, opustení a chudobní. Panna Mária ukazuje Jankovi Boscovi, že toto je pole jeho práce. A on ide tam, kde sú mladí. Saleziánska rodina je dnes pozvaná žiť ako don Bosco, s mladými a pre mladých.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.