Hlavný predstavený don Artime bude na čele saleziánskej kongregácie už iba jeden rok

(Rím, 14. júla 2023) – Po nečakanom oznámení pápeža Františka o vymenovaní dona Ángela Fernándeza Artimeho, hlavného predstaveného saleziánskej kongregácie, za kardinála, napísal don Artime saleziánom a saleziánskej rodine list, v ktorom sa podelil o to, aká bude budúcnosť riadenia kongregácie.

Don Artime na úvod zdôraznil, že táto správa bola pre neho úplne „nečakaná“ a že ju víta ako „dar, ktorý nám pápež František dal ako saleziánskej kongregácii a ako rodine dona Bosca“.

„Akú veľkú náklonnosť má k nám pápež!!!“ napísal hlavný predstavený.

Sám pápež František pozval dona Artimeho na stretnutie do Vatikánu, v utorok 11. júla, kde sa chcel „s otcovskou pozornosťou dohodnúť na nevyhnutnom čase mojej služby ako hlavného predstaveného, predovšetkým pre dobro kongregácie.“

Na konci ich stretnutia Svätý Otec, ktorý sa „prejavil ako pozorný, srdečný, hlboký obdivovateľ charizmy dona Bosca a mimoriadne láskavý“, rozhodol, že don Artime bude pokračovať vo funkcii hlavného predstaveného a zároveň kardinála počas obdobia jedného roka. Potom zvolá 29. generálnu kapitulu kongregácie, ktorá sa bude konať vo februári 2025. Na nej bude zvolený nový hlavný predstavený a don Artime 31. júla 2024 podá demisiu. Od tohto momentu jeho vikár don Stefano Martoglio prevezme vedenie kongregácie ad interim a bude predsedať 29. Generálnej kapitule.

Don Artime vo svojom komuniké uvádza, že keď jeho rezignácia nadobudne platnosť, ujme sa úlohy, ktorou ho poveril Svätý Otec a o ktorej zatiaľ nevie. Zároveň prosí saleziánov a saleziánsku rodinu, aby zintenzívnili svoje modlitby za pápeža a tiež za seba „postaveného pred perspektívu novej služby v Cirkvi, ktorú ako syn dona Bosca prijímam v synovskej poslušnosti bez toho, aby som sa o ňu usiloval, alebo ju chcel“.

Celý list hlavného predstaveného si môžete prečítať v slovenčine.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.