Hlavný predstavený don Artime v liste poďakoval slovenským saleziánom

(Rím, 21. marca 2022) – Don Ángel Fernández Artime napísal saleziánom, saleziánkam a saleziánskej rodine na celom svete v súvislosti so situáciou na Ukrajine dva listy. Vyjadruje a zdieľa v nich nielen svoje obavy, ale aj potrebu podporovať a angažovať sa v prospech ukrajinského obyvateľstva.

„Drahí bratia a sestry, pre obete tejto ‚nespravodlivej, zneužívanej a násilnej vojny‘ sa robí veľa. Robia to mnohé národy a svojím malým spôsobom aj my, Saleziánska rodina dona Bosca. (…) Prosím vás, aby ste v tejto práci pokračovali, a prosím vás, aby ste spolu so Svätým Otcom Františkom a s celou Cirkvou, aby ste pokračovali v modlitbe s hlbokou vierou a nádejou, že uprostred zla, hriechu a bolesti bude mať Boh nepochybne posledné slovo. Tak to bolo v prípade nespravodlivej smrti jeho milovaného Syna, Pána Ježiša,“ píše hlavný predstavený v liste z 12. marca.

Don Ángel úprimne poďakoval všetkým bratom a sestrám zo saleziánskych komunít na Ukrajine, v Poľsku, na Slovensku, v Moldavsku a Rumunsku, ktorí sa snažia zvládnuť obrovskú vlnu tohto bolestného exodu ľudí. „Dozvedel som sa, že vojenské úrady v Ľvove nás požiadali, aby sme previezli desiatky maloletých chlapcov, ktorí s nami žijú v našom dome – ubytovacom zariadení. Tak boli títo chlapci zverení do našich diel na Slovensku – mimo Ukrajiny. Som obzvlášť vďačný spolubratom provincie Slovenska v osobe provinciála dona Petra Timka, ktorý zabezpečil všetky potrebné opatrenia pre týchto chlapcov, aby o nich bolo postarané, dostalo sa im pomoci a ochrany. Ďakujeme za to Bohu.“

Neskôr v jednom z listov podáva správu o solidarite, ktorá sa doteraz uskutočnila v saleziánskom svete a menuje niekoľko konkrétnych intervencií. Navrhuje tiež tri možnosti, ako môžu saleziáni a Dcéry Márie Pomocnice poskytovať pomoc teraz i v budúcnosti.

List hlavného predstaveného z 1. marca 2022 – PDFList hlavného predstaveného z 12. marca 2022 – PDF

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.