Hlavný predstavený na prvej zahraničnej návšteve

(Manique, Portugalsko, 20. mája 2014) – Saleziáni v Manique v Portugalsku v piatok ráno, 16. mája, vrelo prijali dona Ángela Fernándeza Artimeho – tak sa začala prvá medzinárodná návšteva nového hlavného predstaveného. Sprevádzal ho sekretár, don Horacio Lopez, a portugalský provinciál, don Arthur Pereira.

Desiateho nástupcu dona Bosca privítalo asi 2000 študentov pri vchode do saleziánskej školy. To bola ešte len prvá skupina z veľkého počtu detí a mladých, ktorí si prišli počas návštevy vypočuť jeho slová a svedectvo.

Deň pokračoval slávením Eucharistie na počesť Márie Pomocnice kresťanov, počas ktorej študenti posledného ročníka ďakovali Bohu i všetkým prítomným za výchovu a rodinnosť, s ktorou ich prijali v saleziánskej škole. Don Artime povedal, že sa cítil pohnutý pokojnou a veselou náladou mladých ľudí. Pochválil atmosféru spoločenstva a spolupráce medzi saleziánmi a laikmi v škole.

V rovnakej saleziánskej komunite sa nachádza aj dom Artemida Zattiho pre starších a chorých saleziánov. Hlavný predstavený krátko prehovoril s každým z prítomných. Povzbudil saleziánov a poďakoval im za službu, ktorú vykonávajú.

Nasledujúci deň sa don Artime spolu s matkou Yvonne Reungoatovou, hlavnou predstavenou Dcér Márie Pomocnice kresťanov, zúčastnil na 62. púti saleziánskej rodiny do Fatimy. Odohrávala sa zhodou okolností počas Národného dňa saleziánskeho mládežníckeho hnutia a odchovancov.

2014 05 20 ANS Portugalsko1

Program začal stretnutím hlavného predstaveného so saleziánmi z provincie. Don Artime strávil poobedie s mladými v rozhovore o ich povolaní a odpovedal na ich otázky. Krátko si uctil Pannu Máriu v kaplnke Zjavenia, následne sa začal veľký festival s názvom Umenie a viera, ktorý bol inšpirovaný hodnotami saleziánskej mládežníckej spirituality. Po predstavení si mladí vypočuli slová hlavného predstaveného a matky Reungoatovej. Večer sa don Artime modlil spolu s veľkým počtom pútnikov ruženec a zúčastnil sa procesie. Deň zakončil slovkom na dobrú noc mladým zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia.

V nedeľu 18. mája začali aktivity skoro ráno na Via Crucisto Valinhos – mieste, kde sa pastierom zjavili anjeli. Uskutočnila sa tam konferencia, na ktorej obaja hlavní predtsavení načrtli plány saleziásnkej rodiny do budúcnosti. Don Artime a matka Reungoatová pripomenuli členom saleziánskej rodiny, aby boli kvasom a znakom skutočného spoločenstva nielen v saleziánskej rodine, ale aj v Cirkvi.

Návšteva hlavného poredstaveného skončila včera, 19. mája, ranným slovkom študentom zo saleziánskej školy. Jeho reflexia bola sústredená na saleziánsku mládežnícku spiritualitu. Don Artime vyjadril veľkú spokojnosť s návštevou. Tiež sľúbil mladým, že ich všetkých zverí Panne Márii Pomocnici na svojej nadchádzajúcej návšteve Valdocca. Zakončil slovami dona Bosca: "Chcem, aby ste boli šťastní teraz i vo večnosti."

2014 05 20 ANS Portugalsko2

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.