Hlavný predstavený navštívil Bielorusko

(Minsk, Bielorusko, 27. júla 2016) – Hlavný predstavený dorazil na svoju návštevu Bieloruska večer 8. júla. Z Minska išiel do mesta Borovľany, kde slávil svätú omšu so spolubratmi. Počas omše povedal, že kňazi by mali byť predovšetkým apoštolmi a že by mali ohlasovať ako Ježišovi synovia. "Teraz máme úlohu hovoriť o Ježišovi, naozaj hovoriť o Ježišovi!"

Hlavného predstaveného sprevádzal don Tadeusz Rozmus, regionálny radca pre Strednú a Severnú Európu a don Horacio López, jeho sekretár. Stretli sa s radou bieloruskej delegácie, spolu s provinciálom a sekretárom provincie Varšava, ku ktorej saleziáni v Bielorusku patria. Diskutovali o miestnej situácii, úspechoch, silných stránkach, výzvach a príležitostiach pre pastoračnú prácu.

Dona Artimeho prijal aj metropolita Minsku-Mogilev, arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz a jeho pomocný biskup Alexander Jaševský SDB. Metropolita vyjadril vďačnosť za prácu, ktorú robia saleziáni, zvlášť pre oživenie katolíckych inštitúcií a dúfa v plodnú budúcu spoluprácu.

Návšteva pokračovala v múzeu Manor Estate – Sula, kde sa don Artime dozvedel viac o histórii Bieloruska.10. júla sa hlavný predstavený stretol so saleziánskou rodinou a zdieľal svoju skúsenosť z piatich kontinentov, na ktorých videl, ako je saleziánska charizma schopná meniť ľuďom životy.

Neskôr v Minsku predsedal hlavný predstavený oslavám Dňa jednoty saleziánskej rodiny. Spolu s arcibiskupom Kondrusiewiczom a biskupom Jaševským slúžili svätú omšu v chráme zasvätenom donovi Boscovi, zúčastnil sa slávnostného programu a večer sa zhováral s mladými. Návšteva sa skončila 11. júla.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.