Hlavný predstavený navštívil Mongolsko

(Ulanbátar, Mongolsko, 31. októbra 2016) – Pre saleziánov v Mongolsku boli 22. – 25. október pamätnými dňami vďaka návšteve hlavného predstaveného. Don Ángel Fernández Artime priletel do Ulanbátaru spolu so svojím sekretárom donom Horaciom Lópezom a radcom pre región Východná Ázia-Oceánia, donom Václavom Klementom.

Saleziáni, saleziánky, saleziáni spolupracovníci, exallievi a tiež študenti a mladí očakávali desiateho nástupcu dona Bosca na technickej škole. Nechýbalo pohostenie na tradičný mongolský spôsob.

23. októbra dorazil don Ángel do Darkhanu, druhej komunity, ktorá je vzdialená asi 250 kilometrov. Hlavný predstavený a don Klement vstúpili do saleziánskeho domu na ťavách.

Počas svätej omše don Artime ocenil jednoduchosť a úprimnú vieru, s ktorou sa stretol a povzbudil ľudí, aby úzko spolupracovali so saleziánmi, sestrami a s misionárkami lásky, ktoré tam tiež žijú. Na stretnutí so saleziánmi si najprv vypočul ich skúsenosť života a saleziánskej misie v Mongolsku.

Na záver vyzdvihol dôležitosť osobného svedectva saleziánov so životným štýlom v harmónii s evanjeliom, ktoré sa dotýka sŕdc ľudí viac, ako slová. Ide ruka v ruke so starostlivosťou o duchovný život a spoločnú podporu medzi spolubratmi. Ďalej sa venoval prvenstvu bratskosti a spoločenstva, tiež rozlišovaniu krokov, ktorými sa má misia ďalej uberať. Tiež hovoril o uvádzaní saleziánskej charizmy so silnou charizmatickou motiváciou – interkultúrny a medzinárodný charakter spolubratov sa má zachovať a už teraz sa treba zaoberať spolubratmi, ktorí ešte len prídu.

24. október, tretí deň návštevy v Mongolsku, strávil don Ángel v komunite v Ulanbátare. Najprv sa stretol s provinciálnou radou a požehnal novú budovu saleziánskeho strediska. Potom predsedal svätej omši v Katedrále svätých Petra a Pavla, ktorej sa zúčastnili saleziáni a miestna saleziánska rodina.

Potom sa na technickej škole zúčastnil kultúrneho programu. Medzi 300-400 prítomnými boli aj Mons. Padilla, apoštolský prefekt Mongolska, študenti saleziánskej školy a materskej školy, ktorú vedú saleziánky, farníci z Darkhanu a veriaci zo Shovoo, nového misijného centra, ktoré bolo nedávno zverené saleziánom.

Po kultúrnom programe vyjadril don Ángel vďačnosť miestnej Cirkvi a ľuďom za aktívnu spoluprácu so saleziánmi v službe mladým. Na záver krátko uviedol: „Rodina je školou života a lásky.“

Poobede navštívil don Artime saleziánsku misiu v Shovoo, 40 kilometrov od mesta. Večer sa v Ulanbátare rozprával s Mons. Padillom o výzvach, ktorým čelí Cirkev v krajine. Navštívil aj rozlúčkový večer so saleziánskou rodinou. „Zachovajte si charizmu a ducha dona Bosca v rodinách a v spoločnosti,“ bol jeho záverečný odkaz. Ráno 25. októbra odletel do Soulu v Južnej Kórei.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.