Hlavný predstavený posiela mladým posolstvo na sviatok dona Bosca

(Rím, Taliansko, 31. januára 2017) – "Moji drahí mladí, pozývam vás, aby ste boli odvážni vo svojom živote. Povzbudzujem vás, aby ste mali silu ísť "proti prúdu", keď sa vo vašom srdci s naliehavosťou ozýva volanie, aby ste boli verní vám samým a Ježišovi," hovorí don Ángel Fernández Artime v posolstve mladým pri príležitosti sviatku dona Bosca. Je to posolstvo vďačnosti, nádeje a záväzku, ktorý – presne v štýle dona Bosca – pozýva mladých nasledovať Ježiša autentickým spôsobom.

Ako každý rok na sviatok Svätca mladých, aj teraz hlavný predstavený, ktorý je následník dona Bosca, posiela list mladým ľuďom na všetkých päť kontinentov.

Don Artime je v jednote s tým, čo pápež František hovoril pri viacerých príležitostiach: má dôveru v mladých, modlí sa za nich a vyzýva k odvahe "plávať proti prúdu". Pápež aj hlavný predstavený sú si vedomí, že v dnešný svet potrebuje mladých, veľké ideály typické pre mladých a mládežnícke sny.

List je sprevádzaný aj videom, v ktorom hlavný predstavený predstavuje rovnaké posolstvo rodinnejším a priamejším spôsobom.

Správa končí výzvou k sprevádzaniu cesty viery a rozvoja tých mladých, ktorí sú už unavení a sklamaní, ktorí nemajú sny a nádej a ktorí potrebujú svedectvo svojich rovesníkov.

***

2017 01 31 hlavny predstaveny

Moji drahí mladí z celého saleziánskeho sveta, milé dievčatá, drahí chlapci,

prijmite môj pozdrav ako priateľa, brata a otca. Obraciam sa s ním k vám v mene dona Bosca, zatiaľ čo prichádzam k vám a "klopem na dvere vášho života" pri príležitosti sviatku nášho milovaného otca.

Pred niekoľkými dňami pápež František napísal list mladým pri príležitosti prezentácie dokumentu, ktorý bude slúžiť pre XV. pravidelnú generálnu Synodu biskupov, ktorá sa bude sláviť v októbri 2018. Na začiatku listu pápež hovorí: "Chcem, aby ste boli stredobodom mojej pozornosti, lebo vás nosím vo svojom srdci". Viem veľmi dobre, z osobnej skúsenosti, čo znamená nosiť vás v srdci a priať vám všetko dobré, aj keď v mnohých prípadoch som ešte nemal možnosť pozdraviť vás osobne.

Môžem sa vám s niečím zveriť? Často, keď sa stretávam s vami mladými v rôznych častiach sveta a chcem sa na vás obrátiť s nejakým slovom, myslím na to, čo by vám asi povedal don Bosco v Ježišovom mene.

Uvedomujem si veľkú rozmanitosť, ktorá je medzi vami, lebo ste z rôznych národov a kontinentov; ste rozliční aj na základe kultúr či vašej prípravy na život, niektorí študujú rôzne remeslá alebo sa kvalifikujú pre svoju prácu, iní zase študujú na univerzitách. Uvedomujem si rozdielnosť situácie tých, ktorí majú k dispozícii ľudské a ekonomické zdroje pre rozvoj vlastných talentov, od tých, ktorí majú oveľa menej možností. Som však presvedčený, že vaše mladé srdcia majú mnoho spoločného, že napriek všetkým rozdielom sú si veľmi podobné. Z toho dôvodu verím, že sa môžem k vám obrátiť so spoločným posolstvom, ktoré vás nájde všade tam, kde sa nachádzate.

Posolstvo, ktoré vám dnes posielam je v plnom súlade s tým, s ktorým sa pri rozličných príležitostiach obrátil na vás pápež František: "Drahí mladí, plne vám dôverujem a preto vás prosím, majte odvahu ísť proti prúdu."

Sú mnohí dospelí, ktorí vám úplne dôverujú. Ja som jeden z nich, moji drahí mladí a pozývam vás, aby ste boli odvážni vo svojom živote. Povzbudzujem vás, aby ste mali silu ísť "proti prúdu", keď sa vo vašom srdci s naliehavosťou ozýva volanie, aby ste boli verní vám samým a Ježišovi.

Dnes vás svet potrebuje. Potrebuje veľké ideály, ktoré sú vlastné vašej mladosti a vašim mladíckym snom. Svet, dnes viac ako inokedy, potrebuje mladých plných nádeje a odvahy, ktorí nemajú strach žiť, snívať a hľadať skutočné a hlboké šťastie skrze ktoré Boh prebýva vo vašom srdci. Potrebuje mladých počúvajúcich tento hlas, ktorý ich pozýva k úsiliu, a ktorí sú schopní "námahy a lásky až po utrpenie", ako to povedala matka Tereza z Kalkaty, dnes svätá. Potrebuje mladých, ktorí v sebe našli odhodlanie a sú schopní darovať svoj vlastný čas a aj seba samých.

Je tu však aj veľmi veľa mladých, ktorí sú "unavení, unudení alebo sklamaní", alebo tiež mladých, ktorí sa nikdy nenadchli pre nič alebo sú slabí a krehkí. Títo mladí potrebujú iných mladých, potrebujú vás, ktorí vyrozprávajú svoju skúsenosť rečou, ktorá vychádza z konkrétneho života a ukážu im, že existujú aj iné cesty a možnosti. Mladí, ktorí by im pomohli pochopiť, že utekať pred výzvami života nikdy nie je riešením. Mladí, ktorí im ako skutoční učeníci-misionári pomôžu objaviť Ježiša v ich živote a uveriť v neho. Objaviť Ježiša, ktorý ti "nechce ponúknuť nejakú ilúziu", ale ktorý ti ponúka život, autentický život, svoj život; Ježiš, ktorý obetuje seba samého.

Myslím, moji drahí mladí, že dnes 31. januára 2017 by don Bosco povedal niečo takéto jednoduché, dnešnými slovami, ako vám to povedal aj pápež vo svojom liste: "Nemajte strach… Lepší svet sa vybuduje aj vďaka vám, vďaka vašej snahe o zmenu a vďaka vašej veľkodušnosti. Nemajte strach počúvať Ducha, ktorý váš pozýva k odvážnym rozhodnutiam. Neváhajte, keď vás vaše svedomie žiada pri nasledovaní svojho Učiteľa podstúpiť riziko."

Želám si z celého srdca, aby ste takými boli, aby ste boli schopní riskovať, keď sa jedná o Ježiša a o jeho Otca vo vašom živote. Nech vám nikdy nechýba jeho prítomnosť skrze Ducha, ktorý je jedinou istotou pre cestu vášho šťastia. Úprimne vás pozdravujem a prajem vám pekný sviatok dona Bosca a neustálu ochranu našej Matky Pomocnice.

Ángel Fernández Artime, SDB Hlavný predstavený

Video s posolstvom hlavného predstaveného (v angličtine):

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.