Hlavný predstavený strávil sviatok dona Bosca v Sierra Leone

(Freetown, Sierra Leone, 5. február 2016) – Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime strávil sviatok dona Bosca v Sierra Leone. Rozhodol sa tak preto, aby mohol navštíviť 15 tamojších spolubratov. V čase epidémie Eboly v krajine zostali s mladými, ktorí kvôli tejto chorobe stratili rodičov. Saleziáni sa o približne dvesto z nich starajú v domoch rodinného typu.

V nedeľu večer, 31. januára, na sviatok dona Bosca, sa hlavný predstavený saleziánov stretol so saleziánmi spolupracovníkmi a exallievmi dona Bosca v Sierra Leone.

2016 02 05 ANS hlavny

Na rannej svätej omši hovoril o svojej radosti zo slávnosti a za všetkých saleziánov poďakoval spolupracovníkom a exallievom za všetko, čo spravili a čo robia pre rozšírenie poslania dona Bosca. Povzbudil ich, aby boli ľuďmi veľkej odvahy a aby sa modlili za to, aby sa ich sen o založení univerzity stal skutočnosťou.

Potom pokračoval: „Ako saleziánska rodina sme jedno telo, ak by tu boli iba Saleziáni dona Bosca, telo by nebolo kompletné. Musí mať všetky časti, aby bolo kompletné, pretože sa navzájom potrebujú a dopĺňajú.“ Tiež poďakoval dobrovoľníkom, ktorí asistujú a sprevádzajú dielo saleziánov a obetujú preňho mnoho času a energie.

Deň zakončili ružencovou procesiou, ktorá sa skončila pred sochou Panny Márie. 1. februára sa hlavný predstavený stretol so spolubratmi. Povedal, že kongregácia je požehnaná ich prácou a že saleziáni v Sierra Leone sa podieľajú na úspechu celej kongregácie, lebo povzbudzujú ostatných, aby pokračovali vo svojej práci.

Na záver don Artime pripomenul saleziánom, aby nestrácali zmysel pre komunitný život a povedal, že don Bosco by bol určite rád videl, že väčšina saleziánskej práce v krajine je venovaná ľuďom v najväčšej núdzi.

V druhý februárový deň sa hlavný predstavený presunul do Libérie, ktorá je stále sužovaná Ebolou a ďalšími ťažkosťami. Jeho návšteva v krajine bola povzbudením, aby nestrácali nádej.

Po privítaní na letisku odišiel do saleziánskej komunity, kde mu pripravili tradičný privítací ceremoniál sprevádzaný detským folklórnym tancom. Krátko sa prihovoril zhromaždeniu a ocenil pekné privítanie. Povedal, že každá kultúra je jedinečná, no všetci hovoríme jazykom srdca.

2016 02 05 ANS hlavny2

Hlavný predstavený potom hovoril so saleziánmi na záver večernej modlitby. Prítomní boli aj niektorí libérijskí biskupi, čo vyzdvihol aj don Artime – integrácia saleziánov do miestnej cirkvi je to, čo robil aj don Bosco, čím získal mnoho povolaní pre diecézy.

Stretnutím v krajine pôsobenia chcel don Artime vyzdvihnúť, že všetky saleziánske komunity sú dôležité a žiadne miesto nie je stratené vo svete. Poďakoval sa biskupom za ich blízkosť a vyjadril vôľu bratov spolupracovať.

3. februára strávil hlavný predstavený celý deň s mladými. Ráno požehnal mariánsku jaskyňu na technickej strednej škole Don Bosco. Nasledovala svätá omša so študentmi saleziánskych škôl, rodičmi, zamestnancami a dobrodincami.

Don Ángel začal homíliu otázkou: Viete, kto je don Bosco? Pokračoval vysvetlením, že don Bosco bol jednoduchý kňaz, ktorý miloval Boha, miloval Ježiša a sníval o pomoci deťom. Ten sen sa teraz uskutočňuje vo viac ako 130 krajinách sveta.

Po omši nasledoval kultúrny program. Druhú polovicu dňa strávil don Artime v mládežníckom centre s mladými. Deň vyvrcholil prísľubmi siedmych nových saleziánov spolupracovníkov. Pripomenul im, aby prinášali saleziánsku identitu do prostredia, v ktorom žijú a že toto povolanie je darom Ducha Svätého. Zároveň im poďakoval za svedectvo.

2016 02 05 ANS hlavny3

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.