Hlavný radca pre formáciu: Našou misiou je priniesť do sveta Boha

2016 04 29 ANS rozhovor2(Rím, Taliansko, 29. apríl 2016) – Prinášame rozhovor s hlavným radcom pre formáciu, donom Ivom Coelhom. Vysvetlí v ňom, čomu sa venuje aj ako hodnotí formáciu saleziánskej rodiny.

Čo je úlohou radcu pre formáciu?

Práca radcu pre formáciu, to je dobrá otázka. Vidím to veľmi ako asistovanie hlavnému predstavenému v jeho úlohe propagovať "neustálu vernosť členov saleziánskej charizme" (Stanovy 126). Stanovy jasne hovoria o "prehlbovaní integrálnej a prebiehajúcej formácie členov", so špeciálnou starostlivosťou o počiatočnú formáciu. To je zaujímavé – keď Stanovy hovoria "formácia", myslí sa tým celá formácia – formácia, ktorá končí len smrťou a to zahŕňa počiatočnú formáciu ako jeden z jej momentov. Je to celkom výzva: ako doviesť celú kongregáciu, všetkých členov k tomu, aby pochopili, prijali a žili to a zároveň venovali zvláštnu pozornosť počiatočnej formácii.

Aká je podľa vás úroveň formácie v saleziánskej kongregácii?

Máme skvelé dokumenty, dokumenty, ktoré chvália a oceňujú mnohé ďalšie rehoľné kongregácie. Našou výzvou je poznať ich, zhrnúť a predovšetkým implementovať. Je zaujímavé, že máme radikálne novú perspektívu na prebiehajúcu formáciu už od roku 1984. V Stanovách zverejnených v roku 1984 slovo "formácia" znamená pokračujúca formácia, v rámci ktorej je počiatočná formácia len jednou, hoci kľúčovou časťou. Božie volanie je permanentné a pretrvávajúce (pozri Stanovy 96). Môžeme povedať, že pokračujúca formácia je permanentným postojom rozlišovania (Stanovy 98), schopnosť rozlíšiť hlas Ducha v udalostiach bežného života (Stanovy 119), schopnosť vidieť Boha v tých, ku ktorým sme poslaní (Stanovy 95).

Aká by mala byť duchovná formácia saleziánskej rodiny?

Don Bosco nás učil, že formácia je vecou srdca a ja si myslím, že toto je ďalšia veľká výzva: uistiť sa, že obzvlášť počiatočná formácia, je vecou srdca. Ak sa nedotýka srdca, nie je to formácia. Nie je to formácia, ak zostaneme iba na úrovni externého prispôsobenia sa, ak necháme svoje srdcia, aby boli pohnuté všetkými možnými inými motiváciami. A tu cítime veľkú potrebu skutočnej pripravenosti našich formátorov a našich direktorov – využívať všetku pomoc, ktorú nám ľudské prostriedky môžu dať a odraziť sa z jednoduchej, ale veľkej tradície, ktorú nám zanechal don Bosco.

Koľko noviciátov a študentátov je v súčasnosti na svete?

V súčasnosti máme okolo 40 noviciátov v saleziánskom svete, s priemerne 450 novicmi každý rok. Práve sme ukončili kurz pre magistrov novicov v taliansky, španielsky a portugalsky hovoriacom svete, bolo ich asi 20. V novembri 2016 budeme mať ďalší kurz pre anglicky hovoriacich magistrov. Potom sú tu ponoviciáty rôznych typov: niektorí majú vlastné centrá pre štúdium, niektorí navštevujú centrá, ktoré spravujú iné rehole alebo diecéza, atď. Nakoniec máme fázu špeciálnej formácie.

Tu máme rôzne centrá pre saleziánov koadjútorov, ďalšie pre kandidátov na kňazstvo. Popri nich prakticky každá provincia má vlastný prednoviciát. Prednoviciát (kandidátka) je fáza, ktorú, podľa nášho názoru, by sme mali brať so všetkou vážnosťou noviciátu, ale to sa ešte musí zžiť s realitou našej kongregácie, napriek všetkej vytrvalosti mnohých posledných rokov. V niekoľkých regiónoch trvá prednoviciát celý rok, ale formačné tímy musia byť posilnené a lepšie pripravené, programy musia byť doladené. Na ďalších miestach musíme skúmať, či je ozaj nápomocné kombinovať túto fázu s civilnými štúdiami. A inde sa potrebujeme pohnúť k jasnejšej implementácii požiadaviek našich regulátorov, že by prednoviciát mal trvať najmenej 6 mesiacov vrátane vytvorenia saleziánskej komunity.

Aké sú hlavné dôvody k spokojnosti?

Mojou najväčšou radosťou určite bola možnosť navštíviť formačné komunity v rôznych častiach sveta a objaviť, že mladých saleziánov a kandidátov môžem opísať len ako úžasných. Môžem povedať len to, že Boh pokračuje v tom, že nám posiela skvelých mladých ľudí. A s tým môžem veriť, že nás pozýva byť lepšie pripravenými na ich privítanie a sprevádzanie.

Saleziánska rodina: poklad, ktorý ešte musí byť objavený v mnohých častiach sveta. Pamätám si pozvanie dona Cháveza: posunúť sa od postoja asociácie k postoju hnutia. Posledné dokumenty týkajúce sa Rodiny v skutočnosti enormne rozšírili rozsah Rodiny, takže istým spôsobom zahŕňajú všetkých ľudí, ktorí zdieľajú misiu dona Bosca. Pamätám si skúsenosť, ktorú som mal pred časom na Valdoccu, keď don Ángel, vtedy nový hlavný predstavený, mal stretnutie s účastníkmi formačného programu Quito: bolo to jednoducho výnimočné vidieť jednu laickú osobu za druhou postaviť sa a hovoriť, jednoducho a hrdo, o svojom "saleziánskom poslaní". Quito prešliapava cestu vo formácii saleziánov a laikov spoločne, ale tiež je tu mnoho ďalších krásnych skúseností, ktoré musíme objaviť a učiť sa z nich, napríklad v Belgicku a v Španielsku.

2016 04 29 ANS rozhovor

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.