Hlavný radca pre misie navštívil slovenských saleziánov v Azerbajdžane

(Baku, Azerbajdžan, 8. apríla 2015) – Počas veľkonočného trojdnia absolvoval hlavný radca pre misie, don Guillermo Basaňes, animačnú návštevu v saleziánskom diele v Azerbajdžane. Dielo pozostáva z farnosti, ktorá je jedinou katolíckou farnosťou v krajine, oratória a sociálneho centra. Prítomní sú tu siedmi kňazi a traja koadjútori, ôsmi z nich sú zo Slovenska, dvaja z Indie. Vedie ich don Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu.

2015 04 08 Azerbajdzan

tl, ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.