Inštitút sv. Tomáša Akvinského ponúka denné štúdium pre verejnosť

(Žilina, 10. júna 2021) – Od nového školského roka 2021/2022 otvára saleziánsky filozofický Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline možnosť denného štúdia pre laickú verejnosť či záujemcov z akýchkoľvek rehoľných spoločností.

Pozitívnou informáciou je tiež možnosť vybrať si formu dištančného online štúdia či štúdium samostatného predmetu. Vďaka pedagogickým predmetom saleziánskych prameňov je štúdium obzvlášť vhodné a prospešné pre členov saleziánskej rodiny. Saleziánsky filozofický Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline si tento rok pripomína 30. výročie svojej existencie. Za tento požehnaný čas sa saleziáni, iní rehoľníci spolu s laikmi podieľali na intelektuálnej príprave pre rehoľnú a kňazskú službu viac než cca 250 rehoľníkov (saleziánov, kapucínov a misionárov najsvätejších sŕdc), zo šiestich štátov (okrem Slovenska, z Čiech, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska a Poľska). Pozvanie na hosťovské prednášky prijali v minulosti slovenskí i zahraniční profesori. Prednášal tu William E. Carroll z Oxfordu, Michal Heller z Krakova, Tadeusz Zasępa z Ľublina, Jozef Augustyn z Krakova. Z domácich napríklad Anton Hajduk, Július Krempaský, Mikuláš Blažek a iní. V súčasnosti je Inštitút pridružený k Filozofickej fakulte Università Pontificia Salesiana (UPS) v Ríme a ponúka dvojročný študijný program „Filozofia“. Toto dvojročné denné štúdium (160 kreditov ECTS, s vyučovaním utorok až piatok po 5 vyučovacích hodín) pripravuje študentov na následne možné štúdium teológie na Teologických fakultách UPS (v Ríme, Turíne, Jeruzaleme), či iných cirkevných fakultách v Taliansku. Štúdium je taktiež kompatibilné s ďalšími sociálno-pedagogickými odbormi.

Informoval: Michal Žák SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.