Júlová edícia Viera do vrecka: Ako Boh vstúpil do môjho života

(Bratislava, 14. júla 2021) – Júlová brožúrka z edície Viera do vrecka s názvom: Ako Boh vstúpil do môjho života prináša nečakané príbehy a osobné svedectvá ľudí, ktorí našli vieru v rozličných životných situáciách.

Táto brožúrka je pozvaním vstúpiť s tichou bázňou do svätyne svedectiev tých, ktorí sa stretli s Bohom. Každý z nás je jedinečný a citlivý na niečo iné. A Boh práve cez túto originálnu stránku osobnosti a životnej situácie vstupuje do srdca každého človeka neopakovateľným spôsobom. Pri čítaní príbehov možno aj my objavíme vo svojom živote niektoré doteraz nepovšimnuté stopy a priblížime sa o trochu bližšie k tomu, ako vidí Boh.

Viac o júlovej brožúrke nájdete tu: https://www.donbosco.sk/tovar/ako-boh-vstupil-do-mojho-zivota O autorovi:Marián Husár je salezián kňaz. Pochádza z Hranovnice. Je tvorcom divadelných hier, spoluautorom niekoľkých knižných publikácií, autorom viacerých brožúrok z edície Viera do vrecka. V súčasnosti žije v saleziánskej komunite v Bratislave na Miletičovej ulici a pôsobí ako správca Farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Viac informácií o edícii Viera do vrecka a Vydavateľstve DON BOSCO nájdete na stránke www.donbosco.sk.

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.