Podporte saleziánske misie

Don Bosco posielal vždy tých najlepších, aby zaniesli radostnú zvesť tým, ktorí ju ešte nepočuli. Pomôžte nám aj vy viesť mladých z celého sveta k dobrému životu.

Ako súčasť Cirkvi spravujeme farnosti a strediská aj v oblastiach, kde nepôsobia iné spoločenstvá. Vďaka vašim darom sa môžeme venovať miestnym, organizovať podujatia alebo poskytnúť finančnú pomoc na rôzne projekty.

Saleziánsky misijný účet:

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138 (Tatra banka)
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Radi by sme vám za váš dar poďakovali, preto vás prosíme, aby ste v správe pre prijímateľa uviedli svoje meno a email alebo adresu. Ak by ste si priali váš dar usmerniť na konkrétny účel, taktiež nám to napíšte do správy pre prijímateľa.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.