Venujte nám 2 %

Darujte 2 % zo svojej dane na správny rozvoj vašich detí. Pretože darovať ich nám, saleziánom, znamená, darovať ich vlastným deťom. Každý váš dar investujeme do mladých.

Ako darovať 2 % (postup pre zamestnancov na TPP)

  • Ak ste do 15. februára požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023, vystaví vám Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a vy vyplníte formulár Vyhlásenie o poukázaní dane (výšku 2 % vypočítate z vystaveného Potvrdenia).
  • Do 30. apríla 2024 (ak ste oznámili odklad DP, tak do 30. júna) podáte tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Vyhlásenie o poukázaní dane príslušnému správcovi dane (miestne príslušnému podľa vášho trvalého pobytu).
  • POZOR! Ak ste v minulom roku odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce a požiadate príslušnú organizáciu o vystavenie potvrdenia, môžete darovať až 3 % z vašej dane. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti priložte k tlačivám z bodu 3 a to do 30.  apríla 2024.

Vaša štedrosť nám minulý rok umožnila realizovať:

  • vzdelávacie programy pre viac ako 200 detí v humanitárnom centre v Gabčíkove,
  • financovanie táborov a školení pre obete vojny na Ukrajine,
  • vzdelávanie na kurzoch slovenského jazyka v Bratislave,
  • širokú ponuku vzdelávacích a voľnočasových programov s cieľom sprostredkovať hodnoty výchovy dona Bosca pre viac ako 52 000 mladých,
  • celoslovenské akcie vrátane organizácie Festivalu Lumen alebo športových turnajov ako napríklad KAMA,
  • zavádzanie ochrannej politiky v saleziánskom prostredí pre viac ako 2 400 dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi a mládežou.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.