Kard. Artime predsedá poslednému plenárnemu zasadnutiu generálnej rady pred svojím odchodom

V pondelok 10. júna sa začala práca letného plenárneho zasadnutia generálnej rady saleziánskej kongregácie, naposledy mu predsedá kard. Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov.

Počas siedmich týždňov, do 26. júla, sa uskutočnia početné pracovné zasadnutia, ktoré sa budú týkať bežného riadenia, spravovania celej kongregácie a budú tiež prípravou na dôležité míľniky v blízkej budúcnosti, ako je ukončenie pôsobenia kard. Artimeho vo funkcii hlavného predstaveného Saleziánov dona Bosca alebo nadchádzajúcej XXIX. generálnej kapituly (GK 29).

Program tohto letného plenárneho zasadnutia zahŕňa:

– sprevádzanie ôsmych novovymenovaných provinciálov a vizitátorov počas ich formačného kurzu;

– vymenovanie šiestich nových provinciálov (Paraguaj, Južná Kórea, Kolumbia-Medellín, Stredné Taliansko, India-Dimapur, Veľké africké jazerá);

– predloženie správ o 20 mimoriadnych vizitáciách, k zápisnici o ukončení mimoriadnych vizitácií bude pripojený list hlavného predstaveného.

Generálny radca pre formáciu o. Ivo Coelho bude hovoriť o revízii „Ratio Fundamentalis“ v súvislosti s jeho schválením, pričom vikár hlavného predstaveného o. Stefano Martoglio predstaví záverečnú fázu prác na „Direktóriu generálnej rady“ a možné návrhy rady pre nariadenia 29. GK.

Ostatní radcovia budú informovať o činnosti svojich sektorov v posledných mesiacoch.

Ako každý rok budú predmetom diskusie aj: prideľovanie zdrojov na misie, pôsobiská nových misionárov či ekonomické záležitosti.

Nebudú chýbať ani chvíle duchovna a vzájomného zdieľania, ku ktorým pri tejto príležitosti patrí okrem niekoľkodňových duchovných cvičení v Subiacu aj tradičná oslava sviatku hlavného predstaveného 24. júna.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.