Komunita saleziánov vo Veľkom Bieli oslávila s donom Hrdým netradičné jubileum

(Veľký Biel, 15. júla 2022) – Saleziáni vo Veľkom Bieli si aj uprostred mnohých prázdninových akcií našli čas, aby priviezli do komunity dona Jozefa Hrdého (99) a spoločne s ním oslávili 100 rokov od jeho počatia.  

Ako pripomenul don Jozef Zachar pri gratulácii: „Don Hrdý, vy ste nás raz prekvapili, keď ste nám v Šaštíne pripravili oslavu, a keď sme sa pýtali z akej príčiny je to, povedali ste nám, že ide o oslavu 50. výročia nášho počatia, nášho vstupu na túto zem. Tak aj my vám to s radosťou vraciame.“

Oslava pozostávala zo spoločnej svätej omše, chutného obeda a bratského posedenia, ktoré bolo prepletené bohatými spomienkami, ktoré za taký dlhý čas don Hrdý nazhromaždil. Podvečer ho saleziáni opäť previezli do Šaštína, kde prežíva svoj zaslúžilý dôchodok.

Jubilantovi prajeme veľa zdravia a ak Pán dá, bude to jediný salezián, ktorý na storočnicu príchodu saleziánov na Slovensko (1924) bude mať viac ako sto rokov.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.