Kondolencia saleziánov k úmrtiu profesora Vladimíra Krčméryho

Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, manželka Terézia a deti,

duchovne sa spájame s Vami v hlbokej modlitbe za zosnulého lekára, profesora, manžela a otca. Sme vďační Nebeskému Otcovi za dar jeho vzácneho života, obetavej služby, hlbokej viery a vysokej odbornosti pri realizácii svojho kresťanského povolania.

Osobitne sme vďační za jeho veľkodušné misionárske srdce. Pán profesor si veľmi dobre rozumel s viacerými našimi misionármi pôsobiacimi po celom svete. Boli povzbudení jeho zápalom pre misie, jeho pracovným nasadením a ochotou okamžite pomôcť. Jeho podpora sa týkala predovšetkým projektov v oblasti školstva a zdravotníctva. V rozvojovej pomoci bol skutočným priekopníkom a lídrom. Veľmi cenné boli jeho konzultácie ohľadom zdravotného stavu našich dobrovoľníkov pôsobiacich v rôznych krajinách Afriky.

Taktiež sme vďační za viac než desať rokov plodnej spolupráce v oblasti vzdelávania. Vďaka Katedre sociálnej práce s deťmi a mládežou sa nám podarilo odovzdať kresťanskú a saleziánsku formáciu niekoľkým tisíckam študentov. Bola to pre nás výnimočná príležitosť zdieľať saleziánsky prístup k výchove a preventívny systém dona Bosca aj v akademickom prostredí.

Odporúčame tohto veľkodušného dobrodincu saleziánskeho diela na Slovensku a v misiách milosrdnému Nebeskému Otcovi. Veríme, že ho prijme do nebeskej radosti, kde sa stretne aj s našimi spolubratmi z čias totality, s ktorými sa stretával na akciách podzemnej Cirkvi. Príklad prežívania konkrétnej kresťanskej lásky voči tým, ktorí to najviac potrebujú, nech bude zálohou večnej odmeny tomuto slovenskému milosrdnému Samaritánovi.

don Peter Timko provinciál SDBa Saleziáni dona Bosca na Slovensku

22.12.2022

Foto: vssvalzbety.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.