Konferencia o donovi Quadriovi v Turíne bude prístupná aj online

(Turín, 25. novembra 2021) – V sobotu 27. novembra sa vo Veľkej aule Teologickej fakulty Crocetta v Turíne uskutoční konferencia o postave ctihodného dona Jozefa Quadria pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Vďaka streamovanému vysielaniu, dostupnému v troch jazykoch (taliančina, angličtina a španielčina) na oficiálnej facebookovej stránke Istituto della Crocetta a na kanáli YouTube sa bude môcť konferencie zúčastniť ktokoľvek.

Ako uviedol vikár turínskej saleziánskej komunity don Peter Štellmach: „Radi by sme sa chceli podeliť o radosť, že práve v našom dome, kde ctihodný don Quadrio pôsobil, priblížia zaujímaví hostia túto veľkú osobnosť saleziánskej rodine na celom svete.“

Krátky životopis dona Quadria

Jozef Quadrio sa narodil v talianskom Verviu 28. novembra 1921 v materiálne chudobnej roľníckej rodine, ale bohatej na hodnoty. Od útleho detstva v ňom pôsobila Božia milosť. Už ako osemročný si určil pevné životné zásady, ktoré zakončil slovami: „Budem sa snažiť, aby som sa stal svätým.“ Neskôr sa mu dostal do rúk životopis svätého Jána Bosca, ktorý mu požičal pán farár. Vtedy zacítil, že jeho rodinou by sa raz mohla stať práve tá saleziánska.

Ako dvanásťročný vstúpil do Misionárskeho saleziánskeho inštitútu v Ivrei, kde vynikal v štúdiu i dobrote. V roku 1937 sa stal saleziánom a vybrali ho, aby študoval filozofiu na prestížnej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Záverečné skúšky spravil na plný počet bodov a už ako dvadsaťročný začal učiť filozofiu klerikov vo Foglizzo, a to s jasnosťou a hĺbkou. Od roku 1943 ďalej pokračoval v štúdiách teológie na Gregoriánskej univerzite, počas ktorých býval v saleziánskej komunite na Sacro Cuore v Ríme. Jozef, tak ako voľakedy študent Janko Bosco, venoval všetok svoj voľný čas chudobným chlapcom, čističom topánok („sciuscià“), ktorí zostali sirotami po druhej svetovej vojne. Jeho vnútorná hĺbka a láskavosť rástli čím ďalej, tým viac.

V roku 1946 za prítomnosti deviatich kardinálov, medzi ktorými bol aj budúci pápež Pavol VI., Jozef obhájil v slávnej teologickej dišpute dogmu o nanebovzatí Panny Márie. Zožal úspech, ktorý ho preslávil v Cirkvi i v Kongregácii. Keď v roku 1950 Pius XII. slávnostne vyhlásil túto dogmu viery, opieral sa aj o jeho prácu. Úspechy na škole a výnimočný intelekt vôbec nezmenšili Jozefovu pokoru a ochotu poslúžiť. Za kňaza bol vysvätený v roku 1947, teologické štúdiá dokončil v roku 1949 a v ten istý rok začal vyučovať teológiu v Turíne na Crocette. V roku 1954 ho menovali za dekana fakulty a v tomto úrade pokračoval až do roku 1960. Študenti ho mali veľmi radi pre jeho zrozumiteľné a hlboké prednášky a obdivovali jeho ľudskosť a otcovskú dobrotu. Bol skutočným modelom svätého teológa a formátora. Zomrel po trojročnom zápase s leukémiou 23. októbra 1963.

Viac o konferencii nájdete na donboscoitalia.it.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.