Konferencia saleziánov spolupracovníkov v Rožňave aj s otcom biskupom

(Rožňava, 22. decembra 2016) – Saleziánov spolupracovníkov v Rožňave počas konferencie 11. decembra povzbudil aj rožňavský biskup. Saleziánskej rodine sa poďakoval za ich činnosť a vyzdvihol dôležitú potrebu laickej spoločnosti v Cirkvi a vo svete.

Konferencia začala spoločnou sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik. Saleziáni spolupracovníci si počas omše, ktorú sprevádzal zbor z miestneho strediska, obnovili svoje prísľuby.

Stretnutie pokračovalo v saleziánskom dome za prítomnosti bratov saleziánov a sestier saleziánok zo strediska Rožňava, ale aj za prítomnosti biskupa. Provinciálnu radu ASC zastupovala Iveta Slavkovská ASC, ktorá predstavila Heslo na rok 2016 a povzbudila členov združenia k uvedomeniu si, že rodina je základný kameň viery a výchovy.

Po tom, čo koordinátor strediska Ondrej Kurek zhodnotil činnosť strediska za predchádzajúci rok, sa členom združenia ešte raz prihovoril otec biskup, ktorý bol prítomný na konferencii až do poobedňajších hodín.

Konferencia ASC sa stala miestom, kde mohli zúčastnení rozprávať o procese blahorečenie dona Titusa Zemana – do ktorého je zapojená jedna členka združenia, viesť nezáväzné priateľské rozhovory, ale aj oboznámiť bratov a sestry o tom, čím žijú.

Štefan Moravčík, stredisko ZvolenFoto: Mariana Michalková, stredisko Rožňava

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.