Koniec mája na Miletičke – tradične plný akcií

(Bratislava, 2. júna 2015) – Pondelok 25. mája sa v saleziánskom stredisku na Mieltičovej konali hody. Kostol je zasvätený Panne Márii Pomocnici Kresťanov. Večernú slávnostnú omšu celebroval otec biskup František Rábek, ktorý v kázni poukázal na to, ako má úcta k Panne Márii privádzať k Ježišovi. Slávnosti sa zúčastnil aj provinciál saleziánov don Jozef Ižold SDB.

Po svätej omši pred kostolom nasledovalo spoločné stretnutie saleziánov s mladými a veriacimi. Popri čapovanej kofole, koláčoch a špekačkách bol priestor na vzájomné rozprávanie sa a utužovanie vzťahov. Pre deti bol pripravený program s rôznymi súťažami a hrami.

V sobotu 30. mája sa v sále pod kostolom uskutočnil tradičný Majáles 2015, ktorého témou boli „legendy“. Vyše 60 mladých sa prišlo zabaviť, zatancovať si a oddýchnuť si od učenia sa do školy. Tento rok dokonca prišlo viac chlapcov ako dievčat.

V nedeľu 31. mája 2015 počas svätej omše o 11:00 pristúpilo k svätému prijímaniu 35 detí zo škôl miletičkárskej farnosti. Deti a rodičia sa pripravovali počas celého školského roka mesačnými nedeľnými stretnutiami a na hodinách náboženstva. Hlavným celebrantom bol don Ján Čapla SDB.

Miletičkári sa poslednú nedeľu mesiaca pravidelne chodievajú modliť na Hlbokú cestu ruženec za povolania. Nebolo tomu inak ani v máji. Táto tradícia trvá už 8 rokov. Saleziáni s mladými sa modlia za nové duchovné povolania z radov mladých, ktorí navštevujú Miletičku.

Informoval: František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.