Multimediálne vybavenie pre oratórium

Oratórium don Bosco Masina sa nachádza v okrajovej štvrti Tshangu v hlavnom meste Kinshasa. Saleziáni sa venujú viac ako tisíc mladým z chudobných pomerov a pomáhajú im vymaniť sa z nástrah ulice akými sú drogy, prostitúcia či lúpeže a podvody. Saleziánske oratórium im ponúka možnosti ako tráviť voľný cez športové aktivity, zábavné hry či vzdelávacie aktivity.

Kvôli hospodárskej a finančnej kríze a tiež kvôli pandémii covidu-19 ľudia prišli o prácu a ocitli sa v neistote o svoju budúcnosť.

Oratórium don Bosco Masina chcelo mladým poskytnúť možnosť naučiť sa nové veci a získať tak schopnosť zarobiť si na seba. Kurzy fotografie, dizajnu, komunikácie či audiovizuálneho editovania môžu priniesť mladým nové užitočné zručnosti, keďže svet médií je svet, v ktorom sú mladí ľudia v súčasnosti ponorení. Ľahšie si tak nájdu prácu v polygrafických spoločnostiach, vydavateľstvách či budú mať možnosť otvoriť si vlastnú aktivitu v tomto smere. 

Vďaka projektu mohli saleziáni najať učiteľov pre jednotlivé kurzy, vytvoriť promo materiály a propagovať kurzy medzi mladými, rovnako ako nakúpiť potrebné technické vybavenie ako počítače, tlačiarne a iné.

Projekt sme v roku 2021 podporili sumou 10 000 eur.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.