Košice dostanú od mladých dar, divadelné predstavenie

(Košice, 17. marca 2016) – V prvý aprílový víkend ožije na divadelných doskách SOŠ Automobilovej v Košiciach príbeh, ktorý fascinuje všetky generácie už celé stáročia. Saleziánski mladí vo svojom predstavení Nádenník stvárnia evanjeliový príbeh o márnotratnom synovi a milosrdnom otcovi.

 

Projekt, ktorý v sebe nesie „len málo slov, peknú hudbu a silnú emóciu“, ako ho charakterizujú autori, sa začal rodiť ešte počas leta 2015. „Niečo podobné som totiž videla v Taliansku a mala som z toho krásny zážitok. Spolu s manželom sme preto začali premýšľať, či by nebolo pekné aj u nás týmto spôsobom evanjelizovať,“ hovorí Mária Smoleňová, ktorá spolu sa niekoľkými ďalšími ľuďmi postavila za toto divadelné predstavenie. Nápad sa zapáčil aj košickým saleziánom a do jeho realizácie sa pustili mladí zo spoločenstva, ktoré je späté s Folklórnym súborom Kalvarčan. „Sú to ľudia, ktorí radi tancujú a pravidelne sa stretávajú na stretkách. Okrem nich sme oslovili ešte niekoľko ďalších mladých, s ktorými sme začali pracovať na príprave predstavenia,“ vysvetľuje Mária Smoleňová.

Okrem hudby, kostýmov či choreografie však bolo treba vyriešiť aj iné otázniky. Samotní mladí prišli s nápadom zbierať financie na prenájom divadelnej sály cez crowdfundingový projekt a aby znížili náklady, rozhodli sa pre svoje potreby upraviť starú kôlňu. Začiatkom februára sa tak v priestoroch, ktoré dovtedy slúžili ako sklad rozličného náradia, začali stretávať mladí ľudia v zimných bundách, aby vo svetle farebných reflektorov dookola opakovali svoje tanečné kroky. Mária Smoleňová sa pri pohľade na nich usmieva: „Považujem to za veľkú, Božiu vec, že títo mladí to robia srdcom. To, čo tu vzniká, od priestorov až po jednotlivé scény, je možné len vďaka tomu, že to všetci chcú.“

Divadelné predstavenie Nádenník rozpráva príbeh mladého muža, ktorý odchádza zo svojej rodiny, aby okúsil svet. Hoci bez pôvodne zlého úmyslu, svojimi rozhodnutiami sa dostáva do situácie, v ktorej sa stráca z dohľadu svojho otca. To však netuší, že aj vo chvíľach, kedy má pocit, že je úplne najvzdialenejší, je jeho otec stále pri ňom. „Aj keď tento príbeh dobre poznám, vždy ma nanovo dojme. Hoci som otcom, uvedomujem si, ako ďaleko mám k takémuto ideálu otcovstva,“ hovorí Vladimír Snopko, ktorý sa v Nádenníkovi zhostil práve úlohy milosrdného otca. „Získal som úplne nový pohľad na tento príbeh. Vždy som si myslel, že ľudia sa ľahšie stotožnia s postavou syna, ktorý uteká z rodiny. Teraz vidím, že viac sa ich asi nájde v tom staršom,“ uvažuje Marek Prevužňák, divadelný „márnotratný“ syn. Miroslav Olha, ktorý stvárňuje úlohu staršieho syna, súhlasí: „Rozhodnutie staršieho syna nie je dokončené. Vstúpiť na oslavu alebo na ňu nevstúpiť? To je otázka, s ktorou sa príbeh obracia na diváka.“

Pomoc pri realizácii projektu prisľúbil aj dlhoročný herec Štátneho divadla v Košiciach Jozef Úradník, ktorý okrem cenných rád prepožičal predstaveniu aj svoj hlas. „Mám radosť, keď vidím, že mladí ľudia chcú. Ak je tu niekto, kto chce aktívne dávať ďalej radosť zo svojej viery, podpíšem sa pod to a podporím to.“ Začiatkom apríla tak dajú mladí Košiciam dar v podobe predstavenia, v ktorom sa môže nájsť každý. „Som ten otec? Som ten syn, ktorý rozhajdákal otcov majetok? Alebo som ten syn, ktorý ostal pracovať na otcovom majetku? A kam sa chcem posunúť? Keď predstavenie v ľuďoch prebudí tieto otázky, bude mať všetka tá práca svoje opodstatnenie,“ dodáva na záver Jozef Úradník. Nechajte sa teda osloviť aj vy a dovoľte mladým, aby vám 2. a 3. apríla vyrozprávali najkrajší príbeh o milosrdenstve, aký kedy vznikol.

Ak chcete podporiť týchto mladých ľudí, môžete tak urobiť na ich stránke:https://www.startlab.sk/projekty/47–divadelne-predstavenie-nadennik/

Lístky sú dostupné na stránke projektu www.nadennik.sk a na stránke www.ticketportal.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.