Kratučká, ale vzácna správa z Jakutska:)

NAPÍSALA GITKA SZALAYOÁ.

Len v krátkosti o tohtoročnej misii, ktorá bola mimoriadne naplnená opravami, akciami, návštevami, rôznymi stretnutiami, pozvaniami na semináre, koncertmi Jakutskej Filharmónie. .. Vzácnymi udalosťami boli vyslúženie Sviatosti manželstva – dve, Sviatosť krstu, mimoriadným bolo skladanie doživotných sľubov Rajmunda, najvzácnejším a nezabudnuteľným, bolo stretnutie sa so Svätým Otcom Františkom v Mongolsku. Ďakujeme vám za modlitby, povzbudenia, pomoc rozličnými spôsobmi a prosime aj naďalej o modlitby.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.