Naše poslanie

Poslanie Saleziánov dona Bosca

Boh ukázal donovi Boscovi, že prvými a hlavnými adresátmi jeho poslania sú chlapci, najmä najchudobnejší. Saleziáni dona Bosca sú povolaní k tomu istému poslaniu a uvedomujú si jeho nesmiernu dôležitosť. Tak ako don Bosco dávajú prednosť chudobnej, opustenej a ohrozenej mládeži, ktorá potrebuje byť viac milovaná a evanjelizovaná, a preto pracujú najmä v prostredí, kde je väčšia chudoba.

Pastoračná služba saleziánov sa zameriava na mužskú mládež, ale v takých situáciách, kde sa to považuje za vhodné, mládežnícke stredisko môže pripustiť aj prítomnosť dievčat. Charakteristické aspekty výchovy, ktorých sa saleziáni v praxi pridŕžajú, sú: zodpovedná a aktívna účasť chlapcov, citlivá výchova k láske, seriózna kultúrna, sociálna a odborná formácia a spojenie užitočného s príjemným. Ústredným jadrom apoštolskej činnosti je výchova k viere.
Tieto ciele saleziáni realizujú v rôznych dielach.

1. Oratórium a mládežnícke stredisko
Poskytuje mladým možnosť rozvíjať svoje osobné dary. Je vždy výchovne zamerané a vedie k zdravému využívaniu voľného času. Oratoriánska ponuka je mnohoraká a rôznorodá. Medzi najšpecifickejšie činnosti patria hry, spontánny alebo organizovaný šport; všetko to, čo sa týka kultúry, hudby, divadla a mediálnej komunikácie; turistika, tábory, výlety, misijné aktivity a tie, ktoré napomáhajú solidárnosť.

2. Školy a odborné strediská
Podporujú celkový rozvoj mladého človeka a vedú ho k viere a kresťanskej premene spoločnosti.

3. Domovy mládeže (internáty)
Je to služba prijatia mladých, ktorí nemajú rodinu alebo sú z nej dočasne vzdialení. V tomto prostredí sa uprednostňujú osobné vzťahy, osobné nasadenie a každodenná zodpovednosť mladých.

4. Prítomnosť v univerzitnom svete
Realizuje sa prostredníctvom vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú inšpirované kresťanskou vierou, majú katolícky charakter alebo sa v nich uplatňuje saleziánsky štýl. Zahŕňa aj pôsobenie v pastoračných centrách a inú univerzitnú animáciu a pastoráciu.

5. Misie
Saleziáni v značnom počte vysielajú svojich členov do misií na celom svete.

6. Farnosti
Saleziáni plnia svoje poslanie aj vo farnostiach, kde odpovedajú na pastoračné potreby miestnych cirkví.

7. Diela a sociálna služba pre mladých v ťažkostiach
V týchto dielach sa saleziáni snažia premeniť prostredie vyčlenené zo spoločnosti na rodinné prostredie prijatia a výchovy v štýle dona Bosca, naplnené kultúrou solidarity. Spolupracujú pri tom s inými sociálnymi inštitúciami.

8. Spoločenská komunikácia
Saleziáni vyvíjajú veľkú aktivitu aj v oblasti tlače, filmu, rozhlasu, televízie a internetu. Na šírenie evanjelia využívajú všetky moderné komunikačné prostriedky.

9. Služba v nesaleziánskych štruktúrach
Služba mladým si niekedy vyžaduje prítomnosť aj v nesaleziánskych inštitúciách. V týchto organizáciách sú saleziáni prítomní, ak si to vyžaduje pastorácia mládeže alebo osobitná starostlivosť o povolania. 

10. Nové formy saleziánskej prítomnosti medzi mladými

– Saleziánske mládežnícke hnutie: spoločenstvo a zjednotenie všetkých mládežníckych skupín a asociácií, ktoré sú vo vzťahu k saleziánskej spiritualite a pedagogike.

– Saleziánski dobrovoľníci: dobrovoľníctvo, ktoré sa snaží o výchovu a ľudské povznesenie najmä tých najchudobnejších v ľudových prostrediach v štýle a podľa preventívneho systému dona Bosca a saleziánskej mládežníckej duchovnosti.

– Pomoc pri orientácii v povolaní: stretnutia a centrá pre orientáciu v povolaní, komunity prijatia a ponuky povolaní.

– Špecializované služby kresťanskej formácie: špecializované centrá pre pedagogickú orientáciu mladých, exercičné domy, domy duchovnosti, centrá pastoračnej a katechetickej formácie.

 

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.