Laura organizuje výtvarnú súťaž pre mladých

(Bratislava, 7. mája 2018) – Laura, združenie mladých organizuje pri príležitosti 25-výročia vzniku združenia celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Zaži s nami niečo viac“. Cieľom súťaže je prostredníctvom výtvarného prejavu poodhaliť detský a mládežnícky svet 21. storočia.

Mladí výtvarníci majú na výber dve témy: Zaži s nami niečo viac a Iba jedno je podstatné. Komisia bude v škále 1-5 bodov hodnotiť umeleckú a obsahovú stránku súťažných prác.

Maľby, kresby, prípadne ich kombinácie môžu zapojené strediská a školy (alebo jednotlivci) zaslať do 31. mája 2018 s označením „Zaži s nami niečo viac“ na adresu: Laura, združenie mladých, Miletičova 7, Bratislava 821 08.  Výtvarná komisia práce vyhodnotí a v každej kategórii určí prvých troch výhercov. Svoje dipomy si prevezmú v júni v Bratislave, kde budú vystavené práce odporučené porotou.

Všetky dôležité informácie a propozície výtvarnej súťaže nájdete na www.laura-mladez.sk.

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.