Laura, združenie mladých oslavuje dvadsiate narodeniny

(Bratislava, 4. decembra 2013) – Stretká, oratká, krúžky, podujatia duchovného charakteru, vzdelávacie, športové, kultúrne a mediálne podujatia a mnohé iné aktivity už od 4. decembra 1993 zastrešuje Laura, združenie mladých, v spolupráci so sestrami saleziánkami.

Zo začiatku začínala ako malé stredisko v Prešove a dnes združuje vyše 1500 členov v 15-tich strediskách po celom Slovensku, ktorí sa stretávajú v 112-tich základných kolektívoch a vďaka 256-im dobrovoľníkom sa im v roku 2012 podarilo zorganizovať skoro 700 podujatí.

Podľa vzoru dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej sa v duchu rodinnej atmosféry usiluje o integrálny rozvoj osobnosti mladých ľudí a plnohodnotné využitie ich voľného času. Už 10 rokov zastrešuje projekt misijných dobrovoľníkov „V nasadení života“ (VIDES), Mediálnu školu, či rôzne regionálne a celoslovenské športové podujatia, ktoré sú prevenciou proti konzumnému životnému štýlu a zároveň sú príležitosťou učiť sa hre fair-play a tímovej spolupráci. „S radosťou spomínam na chvíle prežité v Laure. Počas tohto obdobia sme stavili na tímovú prácu a to bolo dôležité, rástli sme spolu – sestry aj mladí, dopĺňali sme sa. Naozaj práve v Laure som získala bohatú pastoračnú i organizačno-riadiacu skúsenosť. Spoznala som mnoho krásnych mladých, naučila som sa, že nestačí iba robiť pre mladých, ale byť pri nich a s nimi, mať jasné kým som a čo chcem ponúknuť a…. vsadila som na vzťahy, z ktorých aj dnes žijem, pretože zostali pri mne,“ spomína sestra Jana Kurkinová, provinciálna predstavená saleziánok, ktorá bola v rokoch 2006-2011 riaditeľkou ústredia a  predsedníčkou združenia.  To, čo robíme pre druhých má naozaj cenu! Preto ďakujem všetkým, ktorí sa venujú mladým v strediskách, ktorí ich sprevádzajú a motivujú pre vyššie veci. A tiež veľká vďaka aj všetkým predsedníčkam: Kataríne Majerskej, rod. Strakovej, Martine Hatokovej, Marte Sendekovej, Eve Rušínovej, FMA, Marte Peťkovej, FMA, Jane Kurkinovej, FMA a Zuzane Šmotlákovej, FMA, ktoré viedli Lauru a venovali jej veľkú časť svojho srdca.

Laura, združenie mladých, podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

Informovala: Júlia Čižmárová, predsedníčka Laury, združenia mladých

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.