Letné tábory na Zakarpatskej Ukrajine učia mladých veľkodušnosti

(Ukrajina, 10. septembra 2019) – Od 20. júla do 3. augusta sa už po 25-krát animátori zo Slovenska vybrali na dvojtýždňové prímestské tábory na Zakarpatskú Ukrajinu. Tzv. malej misii predchádzala polročná misijná príprava. K 34 animátorom a dvom kňazom sa pripojilo aj 12 animátorov z Ukrajiny a spoločne pripravili tábor pre vyše 500 detí.  

„Tieto tábory učia nás i našich mladých nebyť zameranými iba na seba, vidieť svet a jeho potreby aj za hranicami svojej dedinky. A nielen ich vidieť, ale aj na ne odpovedať. Ak by sme chceli spraviť niečo pre druhých až potom, keď budeme mať ,doma‘ všetko v poriadku, tak by sme sa k službe druhým asi nedostali nikdy. Dôležité je aj porovnať si ,závažnosť‘ potrieb. Niekto možno potrebuje pomôcť pokosiť trávnik a postarať sa o zvieratká počas svojej dovolenky a iní potrebuje niečo zarobiť, aby jeho rodina mala čo jesť a deti mohli ísť do školy. Dá sa povedať, že je to dielo Ducha, ktorý mladých k tejto službe pozýva a ktorého by sme nemali uhášať, ale pomáhať mu,“ povedal saleziánsky provinciálny delegát pre misie don Štefan Kormančk SDB.

Terajším viditeľným výsledkom a požehnaním tejto veľkodušnosti sú mladí animátori na Ukrajine, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a námahu týmto táborom. Pripravujú sa v animátorskej škole, ktorú sa za pomoci svojich kňazov snaží rozbehnúť vo svojej diecéze otec biskup Milan Šášik.

Ďalším plodom tejto práce je vytváranie vzťahov priateľstva a dôvery so susednými národmi. Ukrajincov je na Slovensku veľa, ale vzájomných priateľských stretnutí je málo. Sú to hlavne pracovné vzťahy. Preto môžu byť aj tieto tábory inšpiráciou a výzvou zmeniť pracovné vzťahy na priateľské a duchovné.

Informoval: Štefan Kormančík SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.