Líder nosí svojich ľudí v srdci

(Bratislava, 10. decembra 2015) – Podnikatelia z radov exallievov sa stretli, aby načerpali nové pracovné i osobné skúsenosti. Stretnutie Biznis platformy sa uskutočnilo v polovici novembra v Častej-Papierničke. Viac než 30 podnikateľov mladšej i staršej vekovej kategórie si vypočulo podnikateľský príbeh hosťa Mariána Kolníka a jeho prednášku na tému „Ako žiť svoje manželstvo/rodičovstvo v prostredí biznisu“.

Pán Kolník v prednáške otvoril viacero dôležitých tém zo života podnikateľov, ako je zladenie rodiny s prácou či líderstvo a dôvera vo firme. "Manažér je pozícia, no lídersvo je voľba, morálna autorita a životný štýl. Líder je ten, kto dokáže zapáliť oheň u svojich zamestnancov. Vie vyjadriť ich hodnotu a potenciál. Stojí pri svojich, aj keď spravia chybu," povedal na stretnutí. Pán Kolník sa dotkol aj duchovnej stránky a zdôraznil potrebu žiť v prítomnosti konajúceho Boha. Po prednáške nasledovala voľná diskusia, v ktorej účastníci spolu s hosťom predebatovali mnoho problémov z pracovnej i rodinnej sféry.

Exallievi počas dvojdňového stretnutia predstavili nových členov Biznis platformy. Vrcholom stretnutia bolo duchovné zamyslenie s donom Ivanom Ružičkom, možnosť spovede u dona Ivana Žitňanského a spoločná svätá omša.

Simona Ondrejová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.