Liezť skoro až do neba mali možnosť miništranti z Dubnice nad Váhom

(Dubnica nad Váhom, 30. septembra 2020) – Miništranti zo saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom dostali za odmenu v miništrantskej súťaži, ktorá prebehla ešte v predošlom školskom roku, netradičný darček – výlet na lezeckú stenu v Považskej Bystrici. V nedeľu 20. septembra sa tak pred Katolíckym domom stretlo priblizne 16 mladších a 6 starších miništrantov, ktorých sprevádzali saleziáni a niekoľko rodičov.

Po príchode do lezeckej haly si chlapci vypočuli krátku katechézu, v ktorej bol výstup na vrchol prirovnaný k výstupu do neba. „Tak ako bez pomoci a istenia starších animátorov nedokážeme vyliezť na lezeckú stenu, tak ani bez vzájomnej pomoci nedokážeme prísť do neba. Ako pri lezení je nevyhnutné poslúchať rady inštruktora, rovnako aj v živote potrebujeme počúvať rady rodičov. Keď prekonáme strach, môžeme v živote vidieť a zažiť úžasné veci,“ zaznelo na katechéze.

Približne sedem trás, od najľahšej až po skutočne náročnú, pripravili a zabezpečili pre chlapcov skúsení inštruktori. Každý z miništrantov sa snažil počas dvoch hodín dať do lezenia všetko tak, aby dosiahol vytúžený vrchol.

Po záverečnom požehnaní sa Dubničania vybrali domov. „V deťoch bolo ešte stále vidieť veľké nadšenie. Verím, že tak, ako uspeli v lezení, dosiahnu raz i ten najkrajší cieľ – nebo,“ povedal na záver jeden z organizátorov akcie.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.