Májový Titusday pripadne na Nedeľu Dobrého Pastiera

(Bratislava, 6. mája 2022) – Každý 8. deň v mesiaci prosíme na príhovor bl. Titusa Zemana za povolania. Tentokrát pozývame na modlitbu ruženca na tento úmysel o 19:40. Po modlitbe prednesie večerné slovko don František Kubovič z bratislavskej Miletičky. Mladí sa budú modliť ruženec pri Lurdskej jaskynke na Hlbokej ulici v Bratislave.

Priamy prenos môžete sledovať na facebooku a youtube saleziani.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.