„Mária, panna mocná“ je téma deviatnika k Panne Márii Pomocnici (+VIDEO)

(Bratislava, 14. mája 2021) – Celá saleziánska rodina a ctitelia Panny Márie Pomocnice sa aj tento rok pripravujú na jej sviatok 24. mája modlitbou novény – deviatnika v dňoch 15. až 23. mája. V tomto roku, aj v situácii pandémie koronavírusu, sa v deviatniku obraciame na Božiu Matku ako na Pannu mocnú. K nej obraciame náš pohľad a s ňou zameriavame náš pohľad na to podstatné.

Spoločný celosvetový deviatnik je v slovenčine k dispozícii na stránke saleziani.sk na stiahnutie, a to aj vo formáte pre mobilné telefóny. Text každého dňa obsahuje krátky úvod, úryvok z Božieho Slova a následné zamyslenie, epizódku zo života dona Bosca a jeho modlitbu k Márii, Panne mocnej.

„Ešte i dnes sa nachádzame veľmi zasiahnutí touto pandémiou covid-u, už viac než 15 mesiacov, a celý svet prežíva toto utrpenie. Zároveň však sme ako veriaci pozvaní žiť a hlboko prežívať našu vieru aj vo chvíľach najväčších ťažkostí. Myslím, že tento čas, so všetkým úsilím a námahou, bude aj príležitosťou vo viere prežívať tento deviatnik k Panne Márii Pomocnici s pohľadom, ktorý sa díva na to podstatné. Na to podstatné, ktoré nám prináša istotu: Boh nás stále sprevádza v každodennosti,“ povedal v úvodnom slove prvého dňa hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Slovenskí saleziáni ponúknu deviatnik aj na sociálnych sieťach facebook.com/saleziani.sk a instagram.com/saleziani.sk.

Celosvetovú verziu je možné sledovať v angličtine TU a v taliančine TU.

DEVIATNIK NA STIAHNUTIE

Deviatnik – PDFDeviatnik – formát pre mobil

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.