Matka Tereza. Aký odkaz zanechala Slovensku?

(Bratislava, 16. septembra 2016) – Katolícke noviny z 27. apríla 1990 informovali na titulnej strane o príchode Matky Terezy z Kalkaty na Slovensko. Dňa 13. mája prišla do Nitry a 14. mája otvorila v Čadci prvý dom svojej rehole v Československu. Pred odchodom do Viedne zaznieva v jej príhovore: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, ostáva spolu. A keď ostanete spolu, budete mať radi jeden druhého, ako vás Boh miluje. Preto je veľmi dôležité priniesť modlitbu do rodiny. Učte svoje deti modliť sa a modlite sa s nimi. … Tak budete môcť rásť vo svätosti. Svätosť nie je luxusom niekoľkých ľudí. Je to jednoduchá povinnosť pre každého.

Matka Tereza bola na pohľad drobná nenápadná žena, ktorú svet ocenil Nobelovou cenou za mier a desiatkami vyznamenaní. Mnohí k nej pociťujeme hlbokú úctu. Jej pohľad a ruky, ktoré osušili toľko sĺz, sú nezabudnuteľné a jej hlboké výroky boli a sú liekom pre dušu.

Pri príležitosti jej nedávneho svätorečenia Matka Tereza opäť vzbudila pozornosť celého sveta a oživila naše spomienky na ňu. Najnovšie vydanie edície Viera do vrecka z dielne vydavateľstva Don Bosco pripomína jej návštevu z roku 1990 a odkaz, ktorý zanechala Slovensku. Autor publikácie, publicista a historik ÚPN, František Neupauer na 40 stranách ponúka zároveň jej krátky životopisný profil, informácie o slovenských Misionárkach lásky a v závere odporúča ďalšie inšpiratívne zdroje, ktoré môžu čitateľom sprostredkovať stretnutie s Matkou.

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.