Mediálna škola privítala v Žiline 18 nových účastníkov

(Žilina, 29. novembra 2013) – Každoročne sa niekoľko mladých z rôznych kútov našej krajiny stretáva v metropole severozápadného Slovenska s cieľom stráviť víkend prehlbovaním svojich poznatkov v oblasti mediálnej kultúry na kurzoch Mediálnej školy. Aj tento rok zaznamenali organizátori záujem o prácu s médiami a privítali 18 nových účastníkov.

Okrem novembrovej charitatívnej akcie „Večer tisícov želaní“, vďaka ktorej sa nad mestom vznášali desiatky lampiónov, prebehol aj prvý kurz Mediálnej školy (MeŠ). Bol zameraný na písanie správ, reportáží, na reklamu a jej pôsobenie a na objasnenie základných princípov v mediálnej oblasti, napr. financovanie médií, PR (Public Relations – vzťahy s verejnosťou) a pod. Kľúčovým pojmom kurzu bolo sloveso „vidím“, ktoré organizátori skloňovali počas celého víkendu. Záujemcovia nadobudli teoretické poznatky z oblasti žurnalistiky a následne si vyskúšali „novinársky chlebíček“ v praxi pod dozorom skúsených školiteľov Alžbety Hrušovskej a Jozefa Kotrisa.

„MeŠ-ka splnila všetky moje očakávania, ba aj viac,“ s nadšením skonštatovala Skarlet Györgyová, účastníčka prvého kurzu. „Veľmi sa mi páčil prístup organizátorov aj lektorov. Naučila som sa mnoho nových vecí, napríklad ako sa píše bulvár alebo ako to vyzerá na tlačovke.“

Mediálna škola pozostáva zo štyroch víkendových kurzov. Každý z nich je zameraný na jeden aspekt mediálnych zručností, od žurnalistiky a fotografovania cez komunikáciu až po natáčanie. Témy týchto kurzov sú zhrnuté v štvorici slov: vidím – žijem – tvorím – dávam. Účastníci sa učia, že na to, aby mohli „dávať“, teda odovzdávať informácie verejnosti, je potrebné najprv vnímať nevšednosť a krásu vecí, ktoré sa okolo nich dejú. Počas jedného víkendu sa tvorivou formou zoznámia s témou daného kurzu, osvojujú si pojmy a nové techniky a riešia konkrétne otázky týkajúce sa vybranej mediálnej oblasti. Mladí sa zároveň učia zaujať kritický postoj k ponúkanému kvantu informácií, ktoré sa im prostredníctvom masmédií ponúka. V osvojovaní poznatkov im pomáha tím odborníkov, ktorí ich sprevádzajú „skôr priateľsky ako učiteľsky“.

Organizátorom projektu Mediálna škola je Laura, združenie mladých, ktorej cieľom rozvíjanie osobnosti mladých ľudí a plnohodnotné využitie voľného času.

Informovala: Ivana Németová Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.