Mediálna výchova mladých v Banskej Bystrici pokračuje

(Banská Bystrica, 22. novembra 2013) – Druhý novembrový víkend u saleziánov v Banskej Bystrici patril mediálnym nadšencom. Konal sa ďalší mediálny workshop venovaný písaniu článkov a internetovej stránke strediska. Tieto témy nadviazali na prvý diel venovaný fotografii. Hlavná časť workshopu bola venovaná písaniu informačnej správy. Dôraz bol kladený na jasnosť a vecnosť správy, a zaujatie čitateľa. Písanie krátkej správy si účastníci mohli aj prakticky vyskúšať. Následne dostali od organizátorov workshopu spätnú väzbu a užitočné rady do budúcnosti. Napísaním správy sa však činnosť spravodajcu nekončí. Správu je potrebné umiestniť na internet. Ako na to si vyskúšali na internetovej stránke saleziánov v Banskej Bystrici (www.sbb.sk).

"Účasť na mediálnom workshope ma určite pozitívne prekvapila, obával som sa toho, že sa stretneme iba my štyria, ktorí mediálne workshopy organizujeme. Pozitívne vnímam spoluprácu s ostatnými organizátormi. Príprava prebieha online a najmä cez videokonferencie, keďže sa kvôli štúdiu na vysokej škole mimo Banskej Bystrice nemôžeme stretnúť naživo," povedal organizátor, Lukáš Macko.

Do budúceho stretnutia, ktoré bude pred sviatkom svätého Jána Bosca, budú účastníci workshopu súťažiť o najlepšiu fotografiu na tému Život v našom stredisku. Súťažné fotografie budú vytlačené vo veľkom formáte a vystavené v banskobystrickom stredisku.

Mediálne workshopy vznikli v Banskej Bystrici ako nápad direktorky sestier FMA Miroslavy Tarajovej. Jej myšlienka oslovila animátorov Andreja Leitnera, Lukáša Macka a Martina Funiaka, ktorí spolu s ňou tvoria organizačný tím mediálnych workshopov. Okrem fotografie a písania článkov sú pre účastníkov nachystané témy ako nakrúcanie a strih videa či grafika.

Informoval: Martin Funiak

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.