Medzinárodné stretnutie Confronto ožilo po ôsmich rokoch, boli pri tom aj Slováci

(Turín, Taliansko, 21. augusta 2017) – "Pred pár mesiacmi prišiel email, na ktorý už niekoľko rokov čakala celá saleziánska rodina. Medzinárodné saleziánske stretnutie Európy a Blízkeho Východu, známe pod názvom Confronto, sa uskutoční po 8 rokoch a to rovno v rodisku dona Bosca na Colle don Bosco. Ani Slovensko a jeho výprava tam nemohla chýbať, a tak sme sa vybrali do Talianska," píše jedna z účastníčok, Adela Ščasná. Pozrite sa na toto stretnutie saleziánskeho mládežníckeho hnutia jej očami.

"Po menšej prestávke v Sanktuáriu Madonna della Corona a kúpaní sa v najväčšom talianskom jazere Lago di Garda, sme sa úspešne ocitli na Colle don Bosco. Ešte sme ani nevystúpili z auta a už sme mohli cítiť radosť animátorov, ktorí nás vítali hudbou a tancom. Tak ako začiatok, aj celý čas prežitý na Confronto sa niesol v radostnom a pravom saleziánskom duchu.

Confronto sa nieslo v duchu 3 jednoduchých slov: Vision-Passion-Mission. Vision – vízia reprezentuje schopnosť vidieť budúcnosť, nebáť sa snívať, vidieť za horizont, ale pritom stáť nohami pevne na zemi a nezabúdať na naše spoločné korene – Boha. Passion – vášeň, záujem, ale aj umučenie. Aby sme vedeli úspešne dokončiť našu misiu dokonca, musíme byť skutočne zapálení srdcom pre danú vec, pre prácu s mladými. Posledná časť mission – misia. Misia je výsledok vízie a vášne. Všetky tri časti sú spojené malými krokmi, ktoré vedú k Bohu. Spolu s Bohom tvoria jeden veľký dar, s ktorým sa máme deliť s ostatnými.

Ako povedal don Fabio Attard, v priebehu týchto dní sme navštívili veľa svätých miest. Celé sa to začalo na Colle don Bosco, kde sa don Bosco narodil. Pokračovali sme návštevou prvého oratka – Valdocca, kde sme sa nielen zahrali, ale mali sme aj duchovnú obnovu a možnosť ísť na sv. spoveď. Navštívili sme oratko San Luigi, ktoré sa už za čias dona Bosca venovalo mladým utečencom a stále v tom pokračuje. Nezabudli sme ale ani na Valcaponascu, rodný dom zakladateľky FMA Márie Mazarellovej. Putovali sme peši do Mornese ako Mária, kde nás čakala svätá omša, mariánska procesia a množstvo zábavy pri hraní volejbalu s hlavným predstaveným donom Ángelom.

Nasledujúci deň sme začali tichou púťou spojenou so zdieľaním vo dvojiciach do Castelnuovo don Bosco. V tomto malom mestečku sme si na sviatok Panny Márie nanebovzatej obnovili krstné sľuby presne v tom istom kostole, v ktorom bol pokrstený don Bosco. Cestou späť sme sa zastavili v rodisku Dominika Savia. Na Colle nás už čakal klasický taliansky obed, rozhovor s hlavným predstaveným donom Ángelom a generálnou matkou saleziánok sestrou Yvonne. Predposledný večer sa niesol v duchu prezentácie jednotlivých krajín a potom už nasledovala celonočná adorácia, ktorá celý program uzavrela. Poslednou bodkou Confronta bola veľká oslava 202. narodenín dona Bosca a slávnostného vrátenia jeho ukradnutej relikvie.

Za krátky, ale o to hodnotnejší čas, sme mali možnosť vypočuť si svedectvá od účastníkov a mladých utečencov, ktorí žijú v oratku San Luigi. Každodenne nás obohacovali myšlienky od generálnej matky, dona Fabia a sestry Runity, ktorí sú zodpovední za pastoráciu mládeže. Nezabúdalo sa ani na čas v tichu a osobnú reflexiu. To všetko robilo tento týždeň jedinečným. Okrem toho však aj množstvo rozhovorov, modlitieb a pocit rodiny, ktorý je pre saleziánsku spiritualitu tak unikátny. Ako povedal don Fabio: ,, …ľudia, ktorí dovolia Bohu, aby bol prítomný v ich živote, sú šťastní ľudia…” Lebo našim hlavným povolaním je byť šťastní a to je základ saleziánskej spirituality. My sme mali možnosť cítiť, prežívať a čerpať toto šťastie a radosť.

Prepracovaný program, ochotní dobrovoľníci, organizátori a hlavne náš nebeský Ocko spolu s donom Boscom zariadili, že sme si odniesli veľa spomienok, kamarátstiev, skúseností, ale hlavne sme sa posilnili v našej viere. Počas tohto týždňa sme sa mohli skutočne dotknúť neba. Cítiť zapálenosť mladých ľudí pre naplnenie poslania dona Bosca a matky Mazarellovej. Vission-Passion-Mission, výstižné slová, ktoré dúfame, že pretavíme v blízkej budúcnosti aj na celoslovenskom Confronte."

2017 08 21 Confronto

Pozrite si ďalšie fotografie slovenskej výpravy z Confronta na našom Facebooku a tiež na Flickri agentúry ANS.

Adela Ščasná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.