Miništranti ukončia prázdniny na spoločnom stretnutí v rodisku Titusa Zemana

(Vajnory, 18. augusta 2022) – Saleziáni, RKFÚ Vajnory a spoločenstvo Tymian pozývajú miništrantov na Titusovu miništrantskú bodku za prázdninami (TIMIBOVA). Podujatie sa uskutoční 3. septembra vo Vajnoroch (kostol a okolie).

Miništrantov čaká katechéza na tému Sú ešte hrdinovia?, olympiáda v netradičných disciplínach, svätá omša a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.