Miništranti z celého Slovenska pripravujú pre Svätého Otca darček

(Šaštín, 8. septembra 2021) – V sobotu 4. septembra sa vo Vajnoroch, v rodisku blahoslaveného Titusa Zemana, uskutočnila Miništrantská bodka za prázdninami. Na chlapcov čakal bohatý program pozostávajúci z duchovných, kultúrnych i športových aktivít. Vrcholom bola svätá omša, ktorej predsedal don Ján Holubčík, saleziánsky delegát pre pastoráciu mládeže.     „Hlavná myšlienka, ktorá sa niesla programom bola: Miništranti vítajú Svätého Otca na Slovensku. Organizátori pripravili hodnotný program a je radosť vidieť toľkých chlapcov pokope… Veľmi si vážim aj to, že bola predstavená nová publikácia pre miništrantov s názvom: Idem ja! Jej autorom je don Jozef Luscoň a mala by byť základnou literatúrou pre stretávanie sa a formáciu miništrantov. Výbornou správou je, že sa uvádza do života práve teraz, keď sa začína školský rok, a keď korona kríza utlmila miništrantský život. Takáto kniha nám chýbala a istotne urobí ‚refreš‘ miništrantského života,“ uviedol.

Programový riaditeľ podujatia Rastislav Haľko bližšie vysvetľuje výzvu, ktorá zaznela počas podujatia: „Chceme Svätému Otcovi podarovať miništrantskú kyticu Zdravasov, a preto všetkých na celom Slovensku vyzývame, aby sa každý deň až od jeho odchodu z našej vlasti pomodlili za neho tri Zdravasy.“     Na podujatí nechýbala ani prednáška o živote pápeža Františka, ktorou mladých povzbudil don Štefan Kormančík. Agapé posilnilo priateľskosť a rôzne súťaže, za ktoré boli súťažiaci odmenení peknými darčekmi, udržia ich spomienku na stretnutie. Podujatie sa skončilo spoločnou modlitbou na hrobe mučeníka za povolania bl. Titusa Zemana.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.