Miništranti z Nitry pozdravili dona Titusa

(Vajnory, 16. marca 2023) – Takmer 60 miništrantov z Nitry a okolia zaplavilo 9. marca Vajnory, rodisko bl. Titusa Zemana. Výpravu viedol duchovný otec Peter Šabo.

„Mnohí z tu prítomných miništrantov navštevujú Cirkevnú školu svätého Cyrila a Metoda v Nitre. Prišli sme sem so zámerom prosiť Pána, aby chlapcom objasnil ich povolanie, ako pracovať na Božom kráľovstve. Svoje životy i povolania sme zverili aj ochrancovi duchovných povolaní donovi Titusovi Zemanovi,“ opísal cieľ púte o. Šabo.

V príhovore salezián don Jozef Luscoň, ktorý sprevádzal skupinu miništrantov, priblížil mladým život bl. Titusa Zemana. Ako spomienku na tento duchovný výlet si chlapci odniesli aj malé výhry, ktoré získali v súťaži. Nasledovala svätá omša, po ktorej sa pútnici presunuli na cintorín k pôvodnému hrobu dona Titusa. Výlet zakončili u saleziánov v Bratislave na Miletičovej, kde mali možnosť prezrieť si nové oratórium či posedieť v miestnej čajovni.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.